^Do góry
baner

Strona główna

Witamy!

Bractwo Mokrego Pokładu

       Jesteśmy zespołem ludzi w większości związanych zawodowo z Odrą: marynarze, portowcy, stoczniowcy. Wielu z nas to absolwenci  nie istniejącego już Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Nie brakuje też w naszych szeregach sympatyków Odry i wodniactwa.

Bractwo powstało z inicjatywy profesora Politechniki Wrocławskiej, twórcy Fundacji Otwartego Muzeum Techniki i Muzeum Odry Stanisława Januszewskiego i Zbigniewa Priebe – jednego z pierwszych absolwentów TŻŚ. Panowie w czasie okazjonalnego spotkania  wiosną 2002 r. rozmawiali o chylącej się ku upadkowi branży żeglugi śródlądowej, o likwidacji we Wrocławiu szkoły żeglugowej. Prof. S. Januszewski zaproponował aby absolwentów szkoły, pracowników branży zjednoczyć w formie bractwa wodniackiego, z cyklicznymi spotkaniami na pokładzie HP Nadbór, którego gospodarzem jest FOMT. Z. Priebe na zjeździe absolwentów nagłośnił pomysł, który przyjęty został przez środowisko z dużą aprobatą. 

 

       6 czerwca 2002 roku odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie. Ustalony został program i zasady działania. Przyjęta nazwa; Bractwo Mokrego Pokładu wypłynęła z deszczu, bo w czasie pierwszych spotkań na holowniku parowym  Nadbór  jego pokład był mokry, padał właśnie deszcz. Ustalono, że Bractwo jest fan-clubem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki i wspiera jej działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury technicznej Polski, zwłaszcza zabytków i tradycji budownictwa wodnego, żeglugi, przemysłu stoczniowego, gospodarki wodnej. Pomaga w utrzymaniu zabytkowych jednostek pływających i rozbudowy Otwartego Muzeum Techniki, zwłaszcza w sferze ekspozycji i powiększania kolekcji zabytkowych jednostek pływających. Szczególnie zależy nam na integracji środowisk zainteresowanych żeglugą, gospodarczym  i turystycznym wykorzystaniem Odry.

         Działalnością Bractwa kieruje Kapituła. Przez wiele lat bardzo aktywnie działała ona w skladzie:

kmr Mieczysław Wróblewski – honorowy Komodor Bractwa, weteran II wojny światowej, obrońca polskiego wybrzeża, wieloletni kierownik Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, nauczyciel zawodu w TŻŚ;

Zbigniew Priebe – starszy brat Bractwa, jeden z pierwszych absolwentów TŻŚ, mgr prawa administracyjnego,pracował  w Żegludze na Odrze, Navidze, a od lat 90-tych współwłaściciel firmy spedycyjnej;

Marian Kosicki – absolwent elbląskiej Szkoły Szturmanów, pływał po Odrze na barkach i parowcach, inżynier hydrotechniki, założyciel i redaktor naczelny biuletynu Bractwa „Prosto z Pokładu”;

Leszek Stelmaszyk – po komandorze  M.Wróblewskim  przejął kierownictwo Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej;

Witold Samuel – absolwent PST Żeglugi Śródlądowej, wieloletni pracownik Żeglugi na Odrze, pływał na BM-kach, a przez wiele lat pełnił funkcję głównego nawigatora w ŻnO;

Aleksander Bielawski - absolwent TŻŚ, pracował w ŻnO, a po ukończeniu studiów wrócił do TŻŚ jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.

           Obecnie skład Kapituły uległ znacznej zmianie. Na wieczna wachtę odeszli: Marian Kosicki 

(2007 r.), Mieczysław Wróblewski (2009 r.), Leszek Stelmaszyk (2014 r.). Nadal aktywnie w działalności 

Bractwa uczestniczą Zbyszek Priebe i Witold Samuel. Zbyszek, choć przekazał kierownictwo Bractwa Tadkowi  Sobiegrajowi, wciąż jest czynnie zaangażowany w wykonywaniu naszych zadań i uatrakcyjnianiu comiesięcznych spotkań. Ustalone jest, że spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Czasem jednak z przyczyn obiektywnych zmieniamy termin spotkania, o czym informujemy każdorazowo na tej stronie.

         Członkiem Bractwa Mokrego Pokładu może zostać każdy, kto interesuje się wodniactwem, zabytkami techniki, chciałby od siebie coś wnieść w tym kierunku lub pragnie poznać historię żeglugi, budownictwa wodnego, wykorzystania dla potrzeb ludzi przepływającej Odrą wody. Nie trzeba żadnych formalności, nie trzeba żadnych zapisów ani opłacania obowiązkowych składek. Wystarczy przyjść na spotkanie, wysłuchać albo zabrać głos w omawianej sprawie. Serdecznie zapraszamy na pokład statków Muzeum Odry, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego naprzeciw głównego budynku Politechniki Wrocławskiej.

 

Aktualności:

Zapytanie ofertowe na usługi eksperckie dla dwóch członków Technicznej Komisji Inspekcyjnej.

W związku z art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług eksperckich dla dwóch członków technicznej komisji inspekcyjnej.:

Załączniki naciśnij więcej: 

Więcej…

ELBE UMIERA POWOLI

Niska woda zagraża Łabie: lasy zalewowe usychają, sieci rybackie pozostają puste. Co się dzieje z najdzikszym „strumieniem” w Niemczech?

Raport Niklasa Liebetrau

Statki są rzadko spotykane na Łabie, ale wioślarze, rowerzyści i turyści tak. © Nora Börding

Więcej…

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej  

1. Do technikum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
2. Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu prowadzi nabór do szkoły dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej, do szkół ponadpodstawowych; 

rekrutacje.edu.wroclaw.pl

3. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły.
4. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych przez kandydata.

5. Formularz wniosku po elektronicznym wypełnieniu i wydrukowaniu, wraz z ewentualnymi
załącznikami składany jest do dyrektora szkoły tzw. pierwszego wyboru.

 
Załącznik po kliknięciu kursorem napis "WIĘCEJ" Więcej…

WIECZNA WACHTA DANUTY FĄFARY

 

Z wielkim smutkiem przekazujemy informację o śmierci Danuty Fąfary - po zdaniu matury Danusia rozpoczęła pracę w Żegludze na Odrze w biurze bazy remontowej na Osobowicach. Zakończyła swą „odrzańską karierę” jako dyspozytor w dziale Centralnej Dyspozycji, lecz Jej miłość do Odry pozostała do końca. Pracowała też w pionie ekonomicznym wrocławskiego CUPRUM. Wywodziła się z łodziarskiego rodu Florynów znad Wisły, a poślubiając Janusza, absolwenta T. Ż. Ś. i marynarza z Odry, stworzyli fantastyczną parę wodniaków, wspólnie uczestniczących w pracach Bractwa i Fundacji.

Kwintesencją Jej miłości do Odry była nominacja Bractwa Mokrego Pokładu na matkę chrzestną barki muzeum Fundacji Otwartego Muzeum Techniki – „Ireny”. Nominacja została w pełni zaakceptowana. Ona z godnością spełniła swoją rolę matki chrzestnej. 

Link do historii Danusi i jej  rodziny:

 http://bractwomp.eu/media/com_acymailing/upload/szyperskienr170___2017.pdf

Historia ta została spisana przez Jej męża Kpt. żegl. śródl. Janusza Fąfarę.

Januszowi i córce oraz jej najbliższym przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia.

Kapituła Bractwa Mokrego Pokładu.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 20 kwietnia br. na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Pożegnaliśmy Danusię Leśniak Fąfarę, popłynęła w daleki rejs w zaświaty. Od małego dziecka związana z Odrą, rozumiała i znała się na żegludze - na łodziarce. Zawsze uśmiechnięta towarzyszyła swojemu mężowi Januszowi, który w chorobie otoczył Ją troskliwą opieką. Patrzyliśmy na nich z podziwem i darzyliśmy wielką sympatią. Była muzą Janusza w jego pasji fotografowania i dokumentowania historii szyperskiej rodziny Florynów. CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

 

Więcej…

WIECZNA WACHTA BRONISŁAWA DERKACZA

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 88 lat zmarł inż. Bronisław Derkacz - wieloletni nauczyciel i wychowawca w Technikum Żeglugi Śródlądowej w latach 1960 – 1985. Był nauczycielem zawodu, następnie uczył rysunku technicznego oraz w 1970 r. został zastępcą dyrektora szkoły ds. pedagogicznych. Na początku uczył nas ślusarstwa. Pod jego fachowym „okiem” wykonywaliśmy: chomątka, młotki, kombinerki, przecinaki i inne narzędzia ślusarskie. Był lubiany przez uczniów, mówił do nas z charakterystycznym akcentem wschodnim, z którym związanych jest wiele anegdot. Wszyscy bardzo ceniliśmy jego umiejętności i fachowość, zawsze mogliśmy liczyć na przychylność i dobre rady dla uczniów TŻŚ. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
Rodzinie oraz bliskim składamy wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe w dniu 16 kwietnia br. rozpoczną się o godzinie 9-tej w kaplicy cmentarnej przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

Kapituła Bractwa Mokrego Pokładu 

Więcej…

Strona 1 z 10

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies