Sprawozdanie ze spotkania w dniu 7 lipca 2016 r

Tematyka spotkania:

I. Wykorzystanie portów i nabrzeży we Wrocławiu do przeładunków towarów transportowanych Odrą.

II. Podsumowanie rejsu barki Muzeum Odry Wrocław – Koźle – Wrocław 1-14 czerwca 2016 r.

III. Bieżące informacje dot. ponownego uruchomienia żeglugi na Odrze.

IV. Wolne wnioski.

 

Ad. I. W spotkaniu wziął udział Pan Piotr Misiak – Koordynator ds. rzek we Wrocławiu UM. Koordynator przedstawił problematykę żeglugowo i sportowo rekreacyjną na wodzie z jaką się musi zmierzyć. Wrocław jest miastem położonym nad wieloma rzekami, kanałami, strumieniami stawami. Wrocław od wieków związany jest z wodą, z żeglugą towarową, pasażerską, posiadał kilka portów, nabrzeży marin, przystani, zatok … Ostatnio koordynator zapoznał się problemami śluzy Mieszczańskiej i jej możliwościami wykorzystania jej do celów żeglownych. Po tragedii jaka wydarzyła się w trakcie śluzowania kajakarzy, śluza praktycznie jest nieczynna, istnieje pilna potrzeba dostosowania jej do śluzowania większych jednostek pasażerskich i podniesienia bezpieczeństwa śluzowania kajaków, żaglówek i motorówek poprzez doposażenie jej w urządzenia cumownicze oraz drabinki do wyjścia z komory śluzowej. Kolejnym tematem, z którym zwrócił się do koordynatora inwestor tj. o poradę i informację o możliwości uzyskania pozwolenia na przycumowanie na fosie miejskiej barki – jako pływającego mieszkania do wynajęcia przez turystów. Padła jednocześnie propozycja uruchomienia małego tramwaju wodnego z napędem elektrycznym, kursującym po fosie, na odcinku od ulicy Traugutta do Placu Jana Pawła II. Kolejne tematy dotyczyły problematyki z wykorzystaniem zabytkowych urządzeń wodnych, udostępnienia do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych na akwenach; Osobowic I i II. Jest to bardzo szeroki zakres spraw związanych z rzekami we Wrocławiu, koordynator liczy na wsparcie i mądre rady od tak doświadczonej braci marynarskiej. Koordynator zapewnił nas, że będzie częstym gościem na naszych spotkaniach i bardzo mu się podobają: barka IRENA, dźwig WRÓBLIN oraz nasza perełka, jedyny w Polsce holownik parowy NADBOR. 

To już jest moja propozycja i chyba marzenie bardzo wielu marynarzy; musimy doprowadzić do remontu kotła i uruchomienia maszyny parowej tak aby holownik mógł samodzielnie odbywać rejsy po Odrze jako atrakcja Wrocławia!

Ad. II. Sprawozdanie z rejsu barki IRENA „Odrzańska Odyseja 2016” wraz dokumentacją zdjęciową z rejsu przedstawił Marek Prokopowicz. Rejs wzbudził bardzo duże zainteresowanie pomimo braku nagłośnienia w lokalnej prasie. Barkę odwiedziło około 7 tys. głównie młodzież. Szczegółowa relacja pisemna i dokumentacja zdjęciowa jest do zapoznania się w biuletynie „Prosto z pokładu” oraz na stronie internetowej FOMT. 

Ad,III. Dr Jan Pyś poinformował uczestników spotkania działaniach a właściwie braku działań Zespół do spraw Żeglugi na Odrze, który ma mieć dopiero w najbliższych dniach posiedzenie. Natomiast w sprawie podjęcia robót na stopniu wodnym MALCZYCE brak jest informacji w tym temacie. Jest właściwie niezbyt pocieszająca wiadomość, że zlecono wykonanie audytu budowy stopnia wodnego, co może, lecz nie musi opóźnić dokończenia jego budowy. Natomiast z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otrzymaliśmy następującą informację:

 „Uprzejmie informuję, że rozwój żeglugi śródlądowej, w tym inwestycje mające na celu wykorzystanie potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej należą do priorytetowych zadań Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Warto podkreślić, że Ministerstwo przygotowało dokument pn. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, który wyznacza najważniejsze kierunki krajowej polityki śródlądowej. Jednym z planowanych działań inwestycyjnych jest przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów co najmniej IV klasy żeglowności oraz włączenie jej w europejską sieć dróg wodnych. Ponadto, zakłada się budowę na terytorium Polski odcinka brakującego połączenia Dunaj-Odra-Łaba.”

Z poważaniem,

Izabela Nepelska-Łosik

------------------------------------------

Departament Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

-----------------------------------------

Biorąc powyższe pod uwagę nie pozostaje nam nic innego jak uważnie śledzić działania naszego sejmu, rządu i ministerstwa. Uczestnicy spotkania wypowiedzieli się za podjęciem z naszej strony działań lobbujących: pilne dokończenie budowy stopnia w Malczycach oraz zmiany decyzji dot. budowy „suchego” zbiornika wodnego w Raciborzu na zbiornik retencyjny jak też nadający się do uprawiania żeglugi, jako odcinek drogi wodnej „Odra – Dunaj”.

Ad.IV. W wolnych wnioskach uczestnicy zaproponowali nawiązanie bliższej współpracy z Panem Piotrem Misiakiem - Koordynatorem ds. rzek we Wrocławiu i podjęcie działań pozyskania środków finansowych na wydawanie biuletynu „Prosto z pokładu”. 

Ewentualny termin i tematyka sierpniowego spotkania Bractwa będzie podana na naszej stronie internetowej oraz FOMT.

Sporządził; Władysław Wąsik

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies