^Do góry
baner

Notatka ze spotkania Bractwa Mokrego Pokładu w dniu 11-08-2016 r.

W prawdzie sezon urlopowy w pełni i frekwencja nieco nie dopisuje, to jednak tematyka spotkania jest bardzo istotna dla spraw Muzeum Odry i żeglugi śródlądowej – uruchomienia przewozów towarowych po Odrze „skanalizowanej”.


1.    Profesor Stanisław Januszewski przedstawił proponowaną przez FOMT lokalizację Muzeum Odry we Wrocławiu. „Od lat 80. XX w. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki promuje ideę osadzenia na obszarze cywilizacyjnym w widłach Odry i Oławy Otwartego (przestrzennego) Muzeum Techniki Wrocławia.” FOMT złożył w 2015 r. wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia o przeznaczenie Portu Ujście Oławy i Wybrzeża Juliusza Słowackiego oraz obszaru położonego między nimi dla celów Otwartego Muzeum Odry. Podobne wnioski złożyły indywidualnie osoby popierające ten pomysł. Utworzenie  muzeum przy Wybrzeżu Słowackiego i w Porcie Ujście Oławy, ma uzasadnienie historyczne, gdyż jest to miejsce dawnych przystani statków parowych. Statki Muzeum Odry będą widoczne z Mostu Grunwaldzkiego i eksponowane na widocznym miejscu, w centrum Wrocławia. Nie ma lepszego nabrzeża we Wrocławiu na ekspozycję muzealnych  jednostek pływających! To obszar gdzie 99% turystów odwiedzających Wrocław tamtędy będzie przejeżdżać, przepływać lub spacerować. Ostatnio pojawiła się dość zaskakująca i niekorzystna dla FOMT informacja utworzenia w tym porcie mariny dla małych i średnich łódek. Prezydent Wrocławia opublikował ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli we Wrocławiu które umożliwia składanie wniosków do MPZP z propozycjami przeznaczenia poszczególnych działek objętych planem na różne cele. FOMT podejmuje działania dla zapobieżenia planom uruchomiona mariny dla łódek i motorówek i ze swej strony złoży wniosek ze stosownym uzasadnieniem przeznaczenia całego obszaru objętego postępowaniem na Otwarte Muzeum Odry. Jednak członkowie Bractwa powinni gremialnie poprzeć wniosek FOMT i składać indywidualne wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biurze Rozwoju Wrocławia. Termin składania wniosków upływa 7 września 2016 r. Zostały przygotowane odpowiednie druki – wnioski do pobrania i wpisania swoich danych osobowych. Po podpisaniu wnioski składać można w Biurze Rozwoju Wrocławia (adres na wniosku) lub do FOMT. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy około 15 wniosków popierających propozycję FOMT. Zbieranie wniosków nadal trwa.
2.    W dniu 3 sierpnia 2016 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyło się spotkanie o tematyce: „Górna Odra dla Gospodarki Kraju”. W spotkaniu wzięli udział: Marek Gróbarczyk - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Jerzy Materna - sekretarz stanu MGMiŻŚ, uczestniczyli też minister skarbu Dawid Jackiewicz i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. W wystąpieniach była mowa o korzyściach wynikających z Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), o inwestycjach na Odrze i udziału spółek Skarbu Państwa w transporcie rzecznym, a także o pracach resortu nad konwencją AGN (ang. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) nazywanego również Porozumieniem AGN). Jedną z rozpoczętych i ważnych inwestycji ODW jest stopień wodny w Malczycach na górnej Odrze, gdzie wizytację przeprowadzili przedstawiciele MGMiŻŚ, minister skarbu Dawid Jackiewicz i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Budowany od 1997 r. stopień wodny Malczyce będzie 25 elementem piętrzącym skanalizowanego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej. Jednak na pozyskanie środków w bieżącym roku na kontynuowanie budowy stopnia nie ma możliwości. Budowa zostanie dokończona w ramach nowego projektu inwestycji dostosowania Odry do IV klasy drogi wodnej. Inwestycja umożliwi prawidłowe uregulowanie Odry i przedłużenie uprawiania żeglugi towarowej od Gliwic do Świnoujścia. Dzięki zapewnieniu odpowiednich głębokości tranzytowych, możliwe będzie przywrócenie regularnych przewozów ładunków za pomocą transportu śródlądowego wodnego. Ogólnie na dostosowanie Odry do IV klasy drogi wodnej przeznaczone zostaną środki finansowe w kwocie ok. 30 miliardów zł. W spotkaniu brali udział przedstawiciele województw położonych nad Odrą oraz szefowie firm transportowych na polskich śródlądowych drogach wodnych, RZGW, UŻŚ, przedstawiciele BMP, itp. organizacji.
Wrażenie ze spotkania odnieśliśmy pozytywne i zapowiedzi inwestycji brzmiały dość realnie. Należy podkreślić, że jest to pierwszy rząd, który utworzył ministerstwo z nazwą „żeglugi śródlądowej”.  W europejskim transporcie śródlądowym polskie drogi wodne stanowią przeszkodę w uprawianiu żeglugi śródlądowej z zachodu na wschód do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy ale też na południe Europy. Realizacja planów rozwoju i inwestycji dotyczących żeglugi śródlądowej ma znaczenie międzynarodowe. W głównej mierze ma na celu sprawienie by transport drogami wodnymi śródlądowymi w Europie był jeszcze bardziej efektywny i atrakcyjny zarówno dla użytkowników jak i operatorów. Na koniec warto wskazać, iż wśród sygnatariuszy Konwencji AGN znajduje się ponad dwadzieścia europejskich państw. Są to m.in. Francja, Holandia, Niemcy, Czechy, Węgry... W tym gronie brakuje Polski, niemniej jednak w ostatnim czasie coraz częściej podkreśla się potrzebę przyjęcia Konwencji AGN przez RP.
Od inwestycji w drogi śródlądowe w moim przekonaniu zależy w dużej mierze przyszłość gospodarki polskiej.
Sporządził; Władysław Wąsik

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies