^Do góry
baner

Konferencja na rzecz Odry

 W dniu 16 listopada 2017r. na Politechnice Wrocławskiej odbyła się konferencja na rzecz Odry organizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego, w której udział wzięli przedstawiciele: z Niemiec, Polski i Czech.

Odbyła się debata „Wspólna sprawa – Odra” - doświadczenia i plany regionów transgranicznych w zakresie rozwoju transportu wodnego oraz „Odra – szansa dla biznesu”. Konferencja ukierunkowana była na przeanalizowanie problematyki żeglugi śródlądowej i związanych z tym spraw gospodarczych, naukowych i społeczno-ekonomicznych.

Na zakończenie konferencji uczestnicy podpisali:

Porozumienie na rzecz Odry

 Wrocław, dnia 16 listopada 2017 r.

Zgromadzeni w dniu 16 listopada 2017 roku we Wrocławiu, będąc reprezentantami regionów i podmiotów z Niemiec, Polski i Czech, właściwych w sprawach żeglugowych, gospodarczych, naukowych i społeczno-ekonomicznych – deklarujemy wolę porozumienia się na poziomie regionalnym, w sprawie rzek regionu Europy Środkowej, a w szczególności rzeki Odry.

Honorując przypadającą w 2019 roku dwusetną rocznicę rozpoczęcia w dniu 7 lipca 1819 r. planowej regulacji Odry i podpisania Protokołu Bohumińskiego postanawiamy co następuje: W czasach obecnych widoczne jest nierówne wykorzystanie środków Unii Europejskiej związanych z gospodarką wodną, co skutkuje spowolnieniem a w niektórych państwach zanikiem gospodarek i branż od wody zależnych. W krajach Europy Środkowej jest odnotowywany od lat 90-tych XX w. stały spadek przewozów ekologicznym transportem rzecznym. Uważamy, że istniejąca sytuacja zwiększa realne zagrożenie trwałego wyłączenia w Europie Środkowej transportu rzecznego z sieci bazowej korytarzy transportowych TEN-T. W naszej opinii może to skutkować brakiem możliwości realizacji zapisów polityki transportowej Unii Europejskiej płynącej z tzw. Białej Księgi transportu oraz negatywnym wpływem na potencjał gospodarczy regionów. Zasadne jest, aby wzorem akwenów na zachód od linii Łaby, rozwinąć transport rzeczny, wykorzystując równomiernie środki Unii Europejskiej w całej sieci rzecznej a w szczególności w zakresie akwenów granicznych i połączeń międzynarodowych.

Rzeka Odra łączy bezpośrednio regiony Polski, Niemiec i Czech, będąc jednocześnie częścią kontynentalnego systemu transportowego, obejmującego nie tylko transport śródlądowy, ale i dostęp do portów morskich. Uważamy, że rozwój Odry, szczególnie w częściach granicznych, ma kluczowe znaczenie dla zbliżenia gospodarczego sąsiedzkich regionów i państw. Należy pamiętać, że transport rzeczny jest istotny nie tylko dla międzynarodowej wymiany towarowej, ale również dla znacznego udoskonalenia walorów turystycznych regionów. Jednocześnie rozwój korytarzy rzecznych i transportu rzecznego nie tylko nie wyklucza, ale też sprzyja zachowaniu wysokich standardów środowiskowych. Uważamy, że władze centralne, realizując swoje polityki narodowe dotyczące Odry powinny mieć na względzie takie kluczowe elementy jej rozwoju, jak:

 • Inwestycje zmierzające do osiągnięcia na rzece Odrze parametrów umożliwiających swobodny, dwustronny ruch pasażerski i towarowy;

 • Realizacja umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej

  Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim

  (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi);

 • Uwzględnienie Odry jako części sieci i projektów transnarodowych (rewizja TEN-T, Projekt

  Dunaj-Odra-Łaba);

 • Tworzenie korzystnych warunków dla modernizacji flot rzecznych oraz aktywności biznesu

  i inwestorów w sektorze śródlądowym;

 • Wzmocnienie współpracy naukowej w zakresie studiów i analiz dotyczących żeglowności Odry oraz komplementarnych systemów bezpieczeństwa żeglugi;

 • Współpracę ośrodków kształcących kadrę dla żeglugi śródlądowej.

Mając powyższe na względzie, my niżej podpisani oczekujemy od władz centralnych Polski Niemiec i Czech, że państwa te podejmą stanowcze działania na rzecz rozwoju transportu rzecznego na rzece Odrze, tym samym wspierając rozwój regionów oraz gospodarek narodowych.

Niniejsze Porozumienie stanowi jedynie wyraz woli jego sygnatariuszy i nie pociąga za sobą wzajemnych zobowiązań prawnych i finansowych. Porozumienie ma charakter otwarty i jawny, dając możliwość przystąpienia innych podmiotów zainteresowanych rozwojem Odry i publikacji publicznej."


 Relacja filmowa: https://youtu.be/bBrRnT2aVHE ;  https://youtu.be/Li09eneS11I ;

https://youtu.be/7HEK6iBooWk;

http://radio.opole.pl/100,219162,powstanie-komisja-odrzanska-ktora-wesprze-rozwoj;

http://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/wroclaw-komisja-odrzanska-wesprze-rozwoj-zeglugi-na-odrze,100377.html; http://wroclaw.tvp.pl/34844388/16112017-2130;

http://mediathek.rbb-online.de/tv/Brandenburg-aktuell/Oderkonferenz/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3822126&documentId=47632666; http://www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.540812.de

 

Program modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej: http://www.port.szczecin.pl/pl/aktualnosci/modernizacja-odw---konsultacje/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies