Koło Bractwa Mokrego Pokładu

W dniu 18 listopada 2017 r. na stąpiło utworzenie Koła BMP przy Stowarzyszeniu Absolwentów TŻŚ  odbyło się to wszystko za zgodą Zarządu Stowarzyszenia. W związku z brakiem osobowości prawnej Bractwo nie może być stroną podpisywanych umów ani też wystawiać faktur, dlatego w ramach koła reprezentowanie Bractwa przejmie Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie będzie reprezentować Bractwo Mokrego Pokładu w stosunkach z innymi podmiotami prawnymi w tym z FOMT. W ramach konta Stowarzyszenia utworzone zostanie subkonto na którym będą mogły być gromadzone środki finansowe do wykorzystania przez BMP.

Środkami zgromadzonymi na subkoncie dysponować będzie BMP na cele statutowe. Techniczne przeprowadzenie organizacji konta oraz działalności w ramach Stowarzyszenia Koła BMP uzgodnione zostaną z Zarządem Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ. Koło BMP wchodzące w skład Stowarzyszenia TŻŚ liczy obecnie 18 członków. Po złożeniu deklaracji absolwenci TŻŚ stają się automatycznie członkami Stowarzyszenia a pozostałe osoby pragnące przystąpić do Stowarzyszenia uzyskują członkostwo po zatwierdzeniu ich przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie opłacają składki w wysokości 5 zł miesięcznie co rocznie koszt wynosi 60 zł.  Rejestracja w sądzie Bractwa Mokrego Pokładu jako stowarzyszenia została odrzucona z uwagi wielość istniejących organizacji o podobnym profilu i celu działania a tworzenie kolejnego stowarzyszenia dla tych samych członków mija się z celem. Członkowie Bractwa Mokrego Pokładu deklarują wolę dalszej pracy na rzecz Muzeum Odry i stałego wspierania jego działalności w postaci wolontariatu a także dotowania w miarę posiadania środków finansowych gromadzonych na subkoncie w Stowarzyszeniu. Rozwiązanie to ma swoje uzasadnienie w składzie osobowym Bractwa, których znaczna część jest członkami Stowarzyszenia a pozostali to w 90% absolwenci TŻŚ, którzy po wypełnieniu deklaracji wejdą w skład Stowarzyszenia. Poniżej link do strony Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ ze sprawozdaniem z posiedzenia Zarządu w dniu 18-11-2017 r. :

http://www.tzs-stowarzyszenie.eu/01/news.php?readmore=544

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies