^Do góry
baner

EDUCATION IN INLAND NAVIGATION – EDINNA

 

EDINNA to sieć edukacyjna szkół żeglugi śródlądowej i instytutów szkoleniowych. Podczas konferencji Okrągłego Stołu Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie (CCNR) w Strasburgu w czerwcu 2008 r. dyrektorzy i kierownicy obecnych tam szkół i instytutów podpisali protokół ustaleń (MoU) w celu sformalizowania sieci szkolnictwa żeglugowego EDINNA. Organizacja EDINNA oficjalnie powstała w lutym 2009 roku jako Stowarzyszenie zgodnie z prawem holenderskim i zostało zarejestrowane w Izbie Handlowej w Rotterdamie z nazwą: EDINNA - Europejska Instytucja Edukacyjna dot. Transportu Śródlądowego. Stowarzyszenie EDINNA uznaje, że wszyscy członkowie korzystają z tego samego europejskiego systemu dróg wodnych, a załogi uzyskują kwalifikacje w różnych systemach edukacyjnych w Europie. Celem EDINNA jest nawiązanie bardziej zorganizowanej współpracy i ustanowienie zharmonizowanego systemu kształcenia, szkolenia i certyfikacji dla personelu żeglugi śródlądowej w celu zapewnienia wysokiej jakości kwalifikacji załóg pokładowych statków. Stowarzyszenie EDINNA współpracuje z Unią Europejską przy tworzeniu nowych dyrektyw o kwalifikacjach marynarza, bosmana, sternika i kapitana żeglugi śródlądowej. Stowarzyszenie EDINNA bierze także udział w różnych projektach unijnych, współpracuje z Unią Europejską przy tworzeniu nowych dyrektyw o  żegludze śródlądowej.

Odnośnie współpracy europejskich szkół żeglugi śródlądowej, do których oprócz 15 innych należy Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią, które już w 2009 roku otrzymało dofinansowanie na szkolenie i wymianę kadry nauczycielskiej pomiędzy  szkołami w ramach programu EDINNA. Numer projektu w LLPLink: 2009-1-NL-1-LEO04-01616 11:

 Tytuł projektu: Europejskie Instytucje Kształcące dla Transportu Wodnego Śródlądowego.

 Nazwa i adres instytucji beneficjenta:

 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im kmdr. B. Romanowskiego ul. Dąbrowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią.

 Osoba kontaktowa, imię i nazwisko: Grzegorz Nadolny.

 Czas trwania projektu: 01.08.2009r. - 31.07.2011 r.

 Wnioskowana kwota dotacji (w euro): 18000 euro.

Uczestnicy projektu: Association Regionale de Conservatoire National des Arts et Metiers de Haute Normandia Ecole Polytechnique de Huy - CEFA Batellerie KTA Zwijndrecht Cenflumarin Antwerp A.N.F.P.P.B. Le Tremblay sur Muldre France.  

W dniu 15 lutego 2011 roku w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, a w dniu 16 lutego 2011 r. w Bydgoszczy odbyła się Konferencja EDINNA europejskich szkół kształcących dla żeglugi śródlądowej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele szkół żeglugi śródlądowej z Niemiec, Holandii, Belgii, Serbii, Rumunii, Czech, Francji i Polski. Szkoła żeglugi z Kędzierzyna-Koźla przystąpiła do międzynarodowego stowarzyszenia EDINNA w 2017 roku. Nauczyciele Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej są zaangażowani w tworzenie nowych wytycznych związanych z bezpieczeństwem na wodzie. Oprócz polskiej szkoły biorą udział w tym projekcie szkoły belgijskie i francuskie, na zdjęciu powyżej z uczniami francuskiego statku szkolnego "Prinses Irene".

 Tworzenia multidyscyplinarnej sieci wiedzy wspierającej rozwój żeglugi śródlądowej w jeszcze bardziej zrównoważoną i konkurencyjną część multimodalnych europejskich sieci transportowych jest koniecznością przy reformowaniu szkolnictwa żeglugowego. Powstanie bazy wiedzy w zakresie wprowadzania innowacji i internalizacji ułatwi prowadzenie ujednoliconego sposobu szkolenia przyszłych marynarzy śródlądowych. Ustalenie standardów technicznych dotyczących korzystania z symulatorów obsługi statków, przygotowywania koncepcji elektronicznych ksiąg rejestracyjnych pozwoli uczniom na szybkie opanowanie materiału dydaktycznego. Opracowanie norm dla symulatorów do obsługi statków celem zwiększenie mobilności uczniów i promowanie rozwoju kariery dla członków załóg transportu wodnego śródlądowego sprzyja uzyskaniu kadr dla europejskiej żeglugi śródlądowej. Rozszerzenie zakresu gromadzenia informacji i materiałów dot. transportu wodnego śródlądowego dla edukacji i szkolenia logistycznego ułatwi dostęp do tych danych. Przyczynianie się do ogólnego powszechnego zrozumienia zrównoważonego transportu towarów w oparciu o z unifikowane standardy techniczne jest korzystne do zwiększenia udziału barek w transporcie towarów jako najbardziej ekologicznego systemu.

 Dostrzegając fakt, że wszyscy korzystamy z tych samych europejskich szlaków wodnych, posługując się innym wykształceniem i innymi systemami edukacyjnymi, mamy za cel stworzenie bardziej zorganizowanej współpracy. Otwarcie granic i możliwości zatrudnienia w obrębie EU stwarzają potrzebę wypracowania wspólnych standardów edukacyjnych, szkoleniowych i wspólnych certyfikatów dla personelu obsługującego śródlądowe szlaki wodne. W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia jest rzeczą istotną zintensyfikowanie już istniejących, nieformalnych związków pomiędzy instytucjami kształcącymi przyszłych marynarzy i połączenie sił w celu osiągnięcia lepszych wyników. Współpraca jest otwarta dla wszystkich jednostek zajmujących się żeglugą śródlądową w Europie.

 Porozumienie to jest platformą przepływu informacji, która umożliwia jej członkom wymianę poglądów na temat specyficznych kwestii edukacyjnych. Będzie również partnerem w rozmowach z armatorami żeglugi śródlądowej, takich jak Instytut Europejski, Komisje Rzeczne, partnerzy społeczni i ustawodawcy. Porozumienie instytucji edukacyjnych może być użyte w pewnych projektach żeglugi śródlądowej, np. Platina, 7th Framework Program EU project. Ostatecznym celem jest znacznie szerszy projekt mający na celu udoskonalenie powszechnych materiałów edukacyjnych, wymianę wiedzy, uczniów i nauczycieli.  

Nauczyciele Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią odwiedzili min. szkołę w Duisburgu mającą ogromne osiągnięcia na europejskim rynku szkolenia zawodowego. Schiffer-Berufskolleg RHEIN w Duisburgu należącej do EDINNA międzynarodowego programu szkolenia opracowanego przez Centralną Komisję Żeglugi na Renie i uznawana jest obok szkół holenderskich za jedną z najlepszych wszechnic zawodowych dla marynarzy żeglugi śródlądowej w Europie.

 Szkoła jest odpłatna i każdy uczeń otrzymuje na ten cel wynagrodzenie z budżetu federalnego w/g stawki zaszeregowania wynoszącej:

 1. pierwszy rok nauki: € 863 bis € 936

 2. drugi rok nauki: € 988 bis € 1.071

 3. trzeci rok nauki: € 1.115 bis € 1.209

 Jej wyposażenie to min.: nowoczesne symulatory komputerowe do nauki prowadzenia i manewrowania statkami oraz za - i wyładunku np. zbiornikowców, a przede wszystkim kadra dydaktyczna składająca się z 14 wybitnych fachowców, stacjonarny statek szkolny "Rhein" oraz 18 m-cy praktyki w czasie szkoły na statkach min. firmy NVG z Hanoweru (Hannover), gdzie byłem kapitanem szkoleniowym i do dzisiaj współpracuję z szefem szkolenia tej firmy Panem Frankiem Rode mówią same za siebie.

 Należy tutaj dodać, że w Niemczech kandydat do szkoły żeglugi najpierw podpisuje "umowę szkoleniową" z jednym z armatorów mających do tego uprawnienia i znajdującego się na liście szkoły, któremu przysługuje dotacja z budżetu federalnego. Dopiero na tej podstawie zostaje przyjęty do szkoły w Duisburgu.

 Lista armatorów zajmująca się szkoleniem:

 https://www.schulschiff-rhein.de/content/wp-content/uploads/2019/02/2019-Liste-Praktikumsfirmen.pdf

 Dodam jeszcze, że absolwenci holenderskich i niemieckich szkół bardzo szybko zostają kapitanami, robiąc nawet w wieku 21 lat swój pierwszy patent żeglugowy. Oprócz kształcenia uczniów w ramach szkoły żeglugi w Duisburgu odbywają się tutaj kursy uzupełniające dla członków załóg na patenty żeglugowe. Statek szkolny "Rhein" cumuje od lat 70-tych ub.w. w porcie Homberger w Duisburgu. Od 1984 roku obecna jednostka należy do Związku Niemieckich Pracodawców w Żegludze Śródlądowej (Arbeitgeberverband der deutschen Binnenschiffahrt e.V.). Jest to 3 - pokładowy statek, na którym znajduje się  47 dwuosobowych kajut, 3 sale wykładowe na 30 osób każda oraz duża sala wykładowa będąca jednocześnie stołówką na 120 osób. Na dolnym pokładzie są warszataty szkolne, pomieszczenie takielunkowe, windy kotwiczne i wyciągarki. Szkoła w Duisburgu także  prowadzi uzupełniające szkolenia zawodowe dla załóg pływających, np. kursy na patenty: reński, radarowy, niebezpiecznych ładunków, itp. W 2002 roku byłem tutaj na kursie ADNR (obecnie ADN) - uprawnienia do przewozu ładunków niebezpiecznych. Zdałem egzamin i przez wiele lat prowadziłem zbiornikowce. W 2013 roku statek ten został zmodernizowany przy pomocy finansowej Związku Pracodawców i Federalnego Ministerstwa Transportu (Bundesverkehrsministeriums) i utrzymywany jest z dotacji Związku.

 Kapitanem statku "Rhein" jest Pan Volker Müßig były właściciel i armator firmy z Bremy (Bremen) posiadającej 5 zbiornikowców i 3 semitanki, w tym jeden zestaw pchany. Pracowałem u niego przez 6 lat jako kapitan TMS "INKA".

 W Niemczech istnieją dwie szkoły żeglugi śródlądowej: Schönebecku i Duisburgu. Betriebsberufsschule (BBS) „Karl Meseberg” Schönebeck jeszcze w czasach PRL odwiedziłem statkiem szkolnym "Westerplatte II", a następnie na kursach zawodowych uzupełniających kwalifikacje wraz  z kapitanem Ryszardem Dembickim na kursie dla kapitanów przewożących ładunki niebezpieczne.

Na podstawie materiałów udostępnionych przez kapitana statku szkoleniowego "Rhein" Volkera Müßiga oraz kapitana statku szkolnego "Wł. Łokietek" mgr inż. Grzegorza Nadolnego.: opracował Józef Węgrzyn – kapitan żeglugi śródlądowej. 

Polecam także artykuł z 2010 r.: I Ty zostaniesz kapitanem

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies