^Do góry
baner

KOMISJA DUNAJU

Komisja Dunaju (Donaukommission) jest międzynarodową organizacją międzyrządową ustanowioną konwencją dotyczącą systemu żeglugi na Dunaju, podpisaną w Belgradzie dnia 18 sierpnia 1948 roku.

Danube Commission - Donaukommission - Commission du Danube - Дунайская Комиссия

https://www.danubecommission.org/dc/en/danube-commission/convention-regarding-the-regime-of-navigation-on-the-danube/

Głównymi celami działalności Komisji Dunaju są zapewnienie i rozwój swobodnej żeglugi po Dunaju dla statków handlowych pływających pod banderą wszystkich państw zgodnie z interesami i suwerennymi prawami Państw Członkowskich Konwencji z Belgradu, jak również wzmocnienie i rozwój stosunków gospodarczych i kulturalnych wspomnianych państw między sobą i z innymi krajami. Komisja gwarantuje wolność żeglugi i takie samo traktowanie wszystkich armatorów na Dunaju, która została uznana za rzekę międzynarodową.: https://www.danubecommission.org/dc/en/danube-navigation/interaktive-ubersichtskarte-der-donau/

Do głównych jej zadań należy dbanie o bezpieczeństwo żeglugi, koordynowanie prac hydrotechnicznych, a także inicjatywa prawna.

Państwa członkowskie Komisji Dunaju to: Republika Austrii, Republika Bułgarii, Węgry, Republika Federalna Niemiec, Republika Mołdowy, Federacja Rosyjska, Rumunia, Republika Serbii, Republika Słowacka, Ukraina i Republika Chorwacji.

Od 1954 r. Komisja ma swoją siedzibę w Budapeszcie. Językami urzędowymi Komisji Dunaju są niemiecki, rosyjski i francuski.

Komisja Naddunajska w swojej pracy opiera się na szerokim doświadczeniu historycznym w zakresie kontroli żeglugi na międzynarodowych rzekach Europy oraz najlepszych praktykach międzynarodowych komisji rzecznych, w tym Europejskiej Komisji Dunaju ustanowionej na mocy paryskiego traktatu pokojowego z 1856 roku. Ze względu na niezwykle szerokie kompetencje nazywana była "państwem rzecznym". Początkowo miała działać tylko przez dwa lata, do czasu ukończenia robót niezbędnych do uczynienia żeglownym dolnego Dunaju. Działalność Komisji przedłużana była przez mocarstwa aż do II wojny światowej. Pozwalało to na wpływanie na państwa naddunajskie.

Perspektywa Komisji Naddunajskiej związana jest z utworzeniem jednolitego systemu żeglugi śródlądowej w Europie. Z należytym uwzględnieniem wspomnianych wcześniej obszarów priorytetowych działań Komisji koncentruje się na ujednoliceniu i zapewnieniu wzajemnego uznawania podstawowych dokumentów regulacyjnych, wymaganych do żeglugi na Dunaju i w innych sekcjach jednolitego systemu nawigacji, przyczyniając się do poprawy warunków nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi, tworząc wymogi dotyczące integracji Dunaju z systemem europejskim jako znaczącym korytarzem transportowym.

W celu zapewnienia wspomnianej integracji Komisja aktywnie współpracuje z odpowiednimi organami międzynarodowymi zaangażowanymi w różne aspekty żeglugi śródlądowej, takimi jak Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych, Centralna Komisja Żeglugi Nad Renem, Komisja Europejska itp.

W celu zwiększenia roli Komisji Dunajskiej we współpracy międzynarodowej w dziedzinie żeglugi śródlądowej państwa członkowskie konwencji z Belgradu zamierzają zmodernizować Komisję, nabywając w niej dodatkowe uprawnienia i nowe funkcje, a także powiększyć krąg jej członków. Stanie się to wykonalne, gdy zakończy się trwający proces przeglądu konwencji. Obecnie Francja, Turcja i Wspólnota Europejska deklarują gotowość, by zostać członkami zmodernizowanej Komisji Dunaju. https://www.danubecommission.org/dc/en/

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies