^Do góry
baner

Fundusze UE dla żeglugi śródlądowej na innowacyjne rozwiązania!

W ramach obecnego finansowania badań i rozwoju Komisja Europejska wspiera również projekty przyjazne dla klimatu w żegludze śródlądowej. Stowarzyszenie IWT informuje, w jaki sposób armatorzy i operatorzy statków śródlądowych mogą w nim uczestniczyć.

Obecny długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe (WRF), będzie obowiązywał od tego roku do 2027 r. W ramach programu "Horyzont Europa", głównego unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji, Komisja Europejska będzie znacząco inwestować w różne projekty koncentrujące się na transporcie, w tym w transport wodny śródlądowy. W szczególności zajmuje się dekarbonizacją i ekologizacją, przesunięciem transportowanych towarów międzygałęziowym, cyfryzacją i automatyzacją, paliwami alternatywnymi oraz odpornością UE na zmianę klimatu.

Na początku czerwca przyjęto program prac programu "Horyzont Europa" na lata 2021–2022. Opisano w nim cele i konkretne obszary tematyczne, które mają zostać sfinansowane łącznie 14,7 mld EUR. Pierwsze zaproszenia do składania wniosków zostały również opublikowane na portalu Komisji poświęconym finansowaniu i przetargom.

Organizacja branżowa Europejska Platforma Żeglugi Śródlądowej poinformowała, że skontaktowały się już z nią zainteresowane strony, które chciałyby wziąć udział w przetargu i współpracować ze sobą. Chociaż program finansowania koncentruje się na badaniach i innowacjach, wszystkie wnioski będą obejmowałyby również projekty pilotażowe. Wiąże się to z początkowym wdrożeniem na małą skalę w celu udowodnienia wykonalności pomysłu na projekt. Platforma żeglugi śródlądowej jest zatem skierowana do właścicieli i operatorów statków żeglugi śródlądowej, którzy byliby gotowi wnieść swój wkład jeśli zostaną wybrani do finansowania projektów.

Istnieje budżet, który pokrywa koszty współpracy z innymi operatorami śródlądowych dróg wodnych oraz możliwość pomocy w kształtowaniu europejskiego środowiska badawczo-rozwojowego i innowacyjnego. W związku z tym 10 września platforma IWT organizuje wydarzenie informacyjne na ten temat. Więcej i bardziej szczegółowych informacji o zasadach składania projektów można znaleźć na stronie IWT.: https://www.waterborne.eu/projects

W dniu 1 stycznia 2019 r. Europejska Unia Barek (EBU) i Europejska Organizacja Skipperów (ESO), dwie organizacje reprezentujące sektor żeglugi śródlądowej na poziomie europejskim powołały "Europejską Platformę Żeglugi Śródlądowej (IWT)". Platforma IWT ma na celu wzmocnienie pozycji żeglugi śródlądowej w europejskiej i krajowej polityce transportowej poprzez zwiększony wkład w różne organy zarządzające, grupy robocze i komitety normalizacyjne. Jednocześnie IWT będzie zachęcać do innowacji w odniesieniu do postępu technicznego floty, prowadząc do jeszcze bardziej przyjaznych dla środowiska statków. Ułatwienie dostępu do wszelkiego rodzaju instrumentów finansowych ma przynieść efekt dźwigni dla tego postępu. 

Informacje pochodzą ze strony:

https://www.waterborne.eu/about/members-overview-industrial/iwt-platform/

Armatorzy, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski mogą skorzystać poprzez Fundusz Żeglugi Śródlądowej;  Wsparcie dla armatorów żeglugi śródlądowej - informacje na stronie: Fundusz Żeglugi Śródlądowej - BGK

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies