^Do góry
baner

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA TŻŚ 19.02.2022ROK

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA TŻŚ 19.02.2022ROK

Na pływającym Odra Centrum w dniu 19.02.2022 r. odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia TŻŚ. Tematyka spotkania: sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Zarządu, informacje o propozycjach Ministra Infrastruktury współpracy ze Stowarzyszeniem w sprawach:

- udziału w organizacji Kongresu Żeglugi Śródlądowej,

- udział w przygotowaniach i przeprowadzenie obchodów Święta Marynarza Żeglugi Śródlądowej na początku lipca 2022 r.,

- obchody 75-lecia Szkoły Żeglugi Śródlądowej w Polsce,

- zjazd absolwentów - miejsce i termin,

- powołanie komitetu organizacyjnego zjazdu,

- walny zjazd delegatów Stowarzyszenia - wybór Zarządu Stowarzyszenia TŻŚ.

Zarząd podjął stosowne uchwały w/w sprawach, które zostały ogłoszone oddzielnym komunikatem poprzez publikację protokołu z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia TŻŚ.:

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia TŻŚ.

Spotkanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości odbyło się w dniu 19.02.2022

Miejsce spotkania - Odra Centrum we Wrocławiu.

Udział w spotkaniu wzięły osoby wpisane na liście obecności /w załączeniu/

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. Omówiono następujące zagadnienia;

1. Ustalenie kworum; liczba członków zarządu 4 osoby spełniła wymogi formalno-prawne co do ważności podejmowanych podczas obrad decyzji.

2. Sprawozdanie z działalności za okres od ostatniego spotkani.

Prezes przedstawił informacje na temat działalności Stow. od ostatniego spotkania Zarządu

3. Przekazanie przez Prezesa informacji o propozycjach Ministerstwa Infrastruktury dotyczących dalszej współpracy ze stowarzyszeniem;

--udział w organizacji Kongresu Żeglugi Śródlądowej

--udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu obchodów Święta Marynarza Żeglugi Śródlądowej

- Lipiec 2022,

Przyjęto stanowisko, że stowarzyszenie włączy się w organizację przedstawionych imprez. Przedyskutowano możliwe zmiany w statucie, które mogą być przyjęte na Zjeździe Walnym podczas planowanego w czerwcu 2022 zjazdu absolwentów z okazji 75-lecia szkoły. W związku z faktem, że stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej ramy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, w tym dofinansowanie, powinny być określone i przedstawione przez ten organ.

4. 75 rocznica powstania/założenia/ szkoły żeglugi śródlądowej w Polsce;

--zjazd absolwentów –miejsce i termin,

--Walny Zjazd delegatów Stowarzyszenia – wybór Zarządu,

--powołanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu,

Przez aklamację ustalono, że zjazd absolwentów odbędzie się dnia 18.06.2022 przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu. W związku z przypadającą 75-tą rocznicą powstania szkoły żeglugi śródlądowej, obecna na zebraniu Pani Iwona Bednarz dyr. istniejącej szkoły we Wrocławiu zadeklarowała udział uczniów w tegorocznych obchodach. W programie przewidziano m. innymi oglądanie remontowanego statku szkolnego Westerplatte II.

Powołano Komitet Organizacyjny Zjazdu, w skład którego weszli; Waldemar Rybicki, Józef Czech, Witold Lechowicz, Zbigniew Priebe, Władysław Wąsik , Iwona Bednarz, Jerzy Misztal oraz wspomagający; Henryk Pierchała i Janusz Fąfara.

Ustalono, że ze względu na sytuację pandemiczną sprawa balu absolwentów będzie rozważana na bieżąco.

5. Informacja w sprawie dystrybucji znaczków absolwenta; do zamówionych znaczków w cenie 50 zł wpłaconych na konto stowarzyszenia , zamawiający opłaci opłatę pocztową za pobraniem przy ich odbiorze.

6. Sprawy różne.

Prezes poinformował, że sala tradycji przy ul. Brucknera 10 oraz opłacana salka w internacie jako statutowa siedziba funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

Funkcjonującej obecnie szkoły /TŻŚ/ na razie, do września, nie uda się przenieść do budynku przy ul. Parkowej we Wrocławiu.

Dyrektorka szkoły poinformowała, że w tym roku pierwsi absolwenci przystąpią do egzaminu maturalnego. Osób tych będzie 16. Poruszono temat nadania szkole imienia patrona. Stwierdzono, że nastąpi to po przeprowadzce do nowego obiektu.

7. Termin następnego spotkania . Nie ustalono. Spotkanie zakończono.

Protokołował: Józef Czech

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyła Iwona Bednarz - zastępca Dyrektora TŻŚ. W posiedzeniu także uczestniczyli czynnie członkowie Bractwa Mokrego Pokładu jako wspierający obserwatorzy obrad.

 

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies