^Do góry
baner

Spotkanie opłatkowe - relacja

 

       To był trzeci czwartek grudnia 2016 r. Na barkę Irena przybyło dość liczne grono członków

 i sympatyków Bractwa, Zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Techniki oraz kilku zaproszonych gości, a wśród nich Kamil Zaremba – założyciel Fundacji OnWater.pl, właściciel domu na wodzie. Był też redaktor Radia Rodzina Wiesław Tomaszewski, który w soboty o 14-tej prowadzi rozmowy o Odrze, m.in. z naszymi braćmi. Odnotować należy obecność Waldemara Rybickiego, absolwenta TŻŚ z 1978 r. pełniącego funkcję prezesa Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ. Spotkanie wybiciem szklanki rozpoczął senior Bractwa Jerzy Onderko.     

Czytaj więcej...

Rzeka Widawa jako element ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia

Ocenia się, że powódź, która nawiedziła Wrocław w lipcu 1997 r. była największa w historii rzeki miasta. W powodzi zginęły 54 osoby a straty materialne oszacowano na 12 mld zł. Szacunki przepływów katastrofalnych wód powodziowych w Odrze powyżej Wrocławia wynosiły od 3600 do 3.700 m3/s. Maksymalny zrzut z Odry do Widawy wyniósł około 190-220 m3/s, podczas gdy maksymalny dopływ z własnej zlewni Widawy oceniono na 30-40 m3/s. Aby zapobiec katastrofalnym powodziom podjęto prace, które mają zabezpieczyć tereny wzdłuż Odry przed powodzią. W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry w oparciu o umowę pożyczki i kredytu z Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy przygotowany został i wdrożony do realizacji Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Przyjęty przepływ obliczany dla powodzi 1000-letniej jest równy 3100 m3/s. Kanał Odra – Widawa będzie miał przepustowość 300 m3/s, a rzeka Widawa 366 m3/s. Korytem Odry w obszarze Wrocławia bezpiecznie popłynie 2800 m3/s. Pozostałą część wód powodziowych mają zatrzymać: zbiornik w Raciborzu, poldery Buków a rzeka Widawa przejąć nadmiar wód dopływających do Wrocławia co pozwoli zredukować przepływy do bezpiecznych rozmiarów. Przyjęcie z Odry 300 m3/s wiąże się ze znaczną przebudową kanału Odra - Widawa a także samej rzeki Widawy i jej obwałowań na 23 kilometrowym odcinku do ujścia do Odry. Wlot do kanału z Odry znajduje się na prawym brzegu (półce) terenów zalewowych rzeki Odry, w pobliżu stopnia Bartoszowice, na 244,5 kilometrze.

Czytaj więcej...

Spotkanie październikowe BMP 2016 - relacja

 

       Rozpoczęliśmy od chwili ciszy, którą uczciliśmy pamięć po zmarłych w ostatnim czasie naszych kolegów z branży. Na wieczną wachtę odeszli:

- 2 września br. Jerzy Hopfer – abs. TŻŚ z 1966 r., kapitan żeglugi śródlądowej, prawnik i ekonomista, przez całe swoje życie promował żeglugę śródlądową;

- 14 września br. Stanisław Kazimierczak – abs.PST z 1965 r. Pracował w Żegludze na Odrze najpierw w załogach, potem, jako BHP-owiec, a po ukończeniu studiów prawniczych pełnił funkcję kierownika kadr w ŻnO, a za czasów „Odrytrans” był kierownikiem działu administracji;

- 4 października br. Józef Rożeń – kapitan żeglugi śródlądowej, przez wiele lat, podobnie jak jego wcześniej zmarły brat Stanisław, przepływał na statkach Żeglugi na Odrze.

Będą często gościć w naszych wspomnieniach.

Czytaj więcej...

Spotkanie wrześniowe BMP 2016 - relacja

 

Tematyka była podobna jak na sierpniowym spotkaniu, prowadzonego jednak w nieco innym otoczeniu, bo na pokładzie barki IRENA i to pod parasolem. Przedmiotem dyskusji były kwestie:

- Lokalizacji Muzeum Odry Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, a to w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy Wybrzeżem Juliusza Słowackiego a ulicą Na Grobli, w tym akwenów Ujścia rzeki Oławy i Portu Ujście Oławy, 

 - Żeglugi śródlądowej - uruchomienia przewozów towarowych po Odrze „skanalizowanej”. 

 

Na wstępie kolega Zbigniew Priebe przekazał do kroniki Bractwa kilka interesujących nasze środowisko materiałów jak np. artykuł o czekających nas reformach w finansowaniu budownictwa wodnego oraz melioracji, artykuł o muzealnych jednostkach w Świnoujściu, o podniesionym alarmie ekologów w związku z planami dalszej kanalizacji Odry i Wisły. Na zakończenie swojego wystąpienia kolega Zbigniew zaapelował o wzięcie udziału w spływie kajakowym „Wokół Wielkiej Wyspy- przez Wrocławskie Śluzy” w dniu 24-09-2016 r. (początek organizowanego przez PTTK spływu godz. 9,30) . Niepokojące jest uaktywnienie się ekologów - przeciwników regulacji rzek, którzy alarmują, że plany inwestycji wodnych są bardzo groźne dla przyrody. Wg oceny kolegi Ryszarda Majewicza wypowiedzi te nie są poparte argumentami, które by uzasadniały stanowisko tzw. ekologów. Artykuł „PIS chce wpuścić rzeki w kanał” (autor; Adam Wajrak) w gazecie „wyborcza.pl” wymaga jednak odpowiedzi w postaci kontrartykułu i powinien on być merytoryczną oceną podnoszonych przez autora obaw o skutki planowanych inwestycji wodnych w Polsce. 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies