^Do góry
baner

Najpierw zdalnie sterowane, potem bezzałogowe barki?

Zatłoczone drogi i autostrady, jednocześnie wolne drogi wodne: W ramach nowego wspólnego projektu mają zostać opracowane systemy zdalnie sterowanych statków żeglugi śródlądowej. Federalne Ministerstwo Gospodarki Niemiec przeznacza miliony na opracowania automatyzacji żeglugi przez naukowców Uniwersytetu Duisburg-Essen!

Czytaj więcej...

Suplement do informacji o najważniejszym forum żeglugi śródlądowej w Europie

CENTRAL COMMISSION FOR NAVIGATION ON THE RHINE

Suplement do informacji o  najważniejszym forum żeglugi śródlądowej w Europie

https://bractwomp.eu/aktualnosci/630-najwazniejsze-forum-zeglugi-srodladowej-w-europie

w sprawie: uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2397 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz uchylająca dyrektywy Rady 91/672/EWG i 96/50/WE Artykuł 10 Uznawanie 1. Każde unijne świadectwo kwalifikacji, o którym mowa w art. 4 i 5, a także wszelkie żeglarskie książeczki pracy lub dzienniki pokładowe, o których mowa w art. 22, które zostały wydane przez właściwe organy zgodnie z niniejszą dyrektywą, są ważne na wszystkich unijnych śródlądowych drogach wodnych. Link do Dyrektywy: https://bractwomp.eu/aktualnosci/543-dyrektywa-parlamentu-europejskiego-i-rady-w-sprawie-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-w-zegludze-srodladowej

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies