^Do góry
baner

Europejska Unia Barki (EBU)

 http://www.ebu-uenf.org/

Europejska Unia Barki (EBU) to europejskie stowarzyszenie reprezentujące większość żeglugi śródlądowej w branży transportu towarowego i pasażerskiego na poziomie ogólnoeuropejskim. Jego członkami są krajowe stowarzyszenia właścicieli barek i operatorów barek, a także (międzynarodowe) stowarzyszenia w dziedzinie żeglugi śródlądowej i powiązanych obszarów. 

Czytaj więcej...

Europejska Organizacja Skippera

The European Skipper’s Organisation 

ESO-OEB

Europejska Organizacja Kapitanów (ESO)

Link do strony: http://www.eso-oeb.org/

Europejska Organizacja Skippera (skrót ESO ) dba o interesy europejskich prywatnych armatorów żeglugi śródlądowej na poziomie europejskim. Walne Zgromadzenie składa się z przedstawicieli belgijskich, holenderskich, francuskich, niemieckich i polskich organizacji żeglugi śródlądowej. Polskę reprezentuje: Polski Związek Armatorów Śródlądowych (ZPAS) Prezes: Pan Bartosz Fabiańczyk, ul. Krzysztofa Kolumba 1, 70-035 Szczecin Polska. Prezesem ESO jest pan Christiaan Van Lancker.

Czytaj więcej...

NAJWAŻNIEJSZE FORUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W EUROPIE

CENTRAL COMMISSION FOR NAVIGATION ON THE RHINE; (CCNR), Centralna Komisja Żeglugi na Renie

CCNR – organizacja międzynarodowa utworzona w 1815 r. na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego (tzw. Akt końcowy, art. 108-117. Na okres II Wojny Światowej organizacja została zawieszona. Reaktywacja Komisji nastąpiła w październiku 1945 roku. Początkowo miejsce Niemiec zajęły państwa okupacyjne, dopiero w 1950 roku RFN uzyskało prawo posiadania własnego przedstawiciela. Stany Zjednoczone wycofały się z organizacji dopiero w 1964 roku. Kolejne statutowe poprawki wprowadzone zostały w 1963 roku w Strasburgu, wszystkie konwencje zostają zintegrowane w jednolitą postać Zrewidowanej Konwencji o Żegludze na Renie. Od tej pory stanowisko przewodniczącego sprawowane jest przez państwa członkowskie w kolejności alfabetycznej. Celem organizacji było zapewnienie przestrzegania prawa wolności żeglugi na Renie, dbanie o jej bezpieczeństwo jak i rozwój, rozstrzyganie sporów pomiędzy państwami oraz koordynowanie prac hydrotechnicznych. Jej siedzibą jest Strasburg.(WIKPEDDIA)

THE EUROPEAN COMMITTEE FOR DRAWING UP STANDARDS IN THE FIELD OF INLAND NAVIGATION – EUROPEJSKI KOMITET STANOWIĄCY NORMY W DZIEDZINIE  ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ  „CESNI”

EUROPÄISCHEN AUSSCHUSSES ZUR AUSARBEITUNG VON STANDARDS IM BEREICH DER BINNENSCHIFFFAHRT – EUROPEJSKI KOMITET DS. ROZWOJU NORM W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ  

w skrócie „CESNI” 

Nazwa oficjalna w Polsce wymieniona na stronie UŻŚ w Szczecinie: Europejski Komitet Opracowania Wspólnych Standardów w Dziedzinie Żeglugi Śródlądowej ("CESNI") –także na stronie: KOMISJI EUROPEJSKIEJ (Bruksela, dnia 3.7.2019 COM(2019) 307 final 2019/0145 NLE)

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/PL/COM-2019-307-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Czytaj więcej...

MIGAWKI ZE SZCZECINA - maj 2020

Kapitan Ryszard Wąsek - absolwent TŻŚ 1966 przysłał kilka zdjęć ze Szczecina w czasie pandemii koronawirusa. Od dzisiaj można już udać się w rejs statkiem  po porcie, informacja pochodzi od załogi statku, zainteresowanie poniżej kosztów paliwa. Nikłe szanse na zarobek dla utrzymania załogi oraz amortyzacji statku przy obecnym stanie ruchu turystycznego oraz braku wycieczek szkolnych. Eksploatacja statków pasażerskich w obecnej sytuacji wiąże się z dużą stratą.

Wały Chrobrego opustoszały.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies