^Do góry
baner

Bracia

Adamczyk Hubert - W latach 1992-2002 dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, z wykształcenia historyk, doktor nauk humanistycznych. Od początku w Bractwie.

Balcerkiewicz Mieczysław - Kapitan żeglugi śródlądowej, operator dźwigu pływającego "Wróblin". Były pracownik żeglugi wrocławskiej i PBH "Odra-2". Od 2002 r. pracownik Fundacji Otwartego Muzeum Techniki - kapitan DP "Wróblin" - statku muzeum FOMT i Nadbora. Skarbnik Bractwa.

Bar Krzysztof - Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie, mgr inż. żeglugi śródlądowej, inspektor w  Urzędzie Zeglugi Środl. we Wrocławiu, członek Bractwa.

Bartold Adam - Były stoczniowiec, handlowiec; przewodnik turystyczny. Aktywny zawodowo. Wspiera Bractwo drukując nasz biuletyn Prosto z Pokładu. W środowisku wodniackim ad zawsze, w Bractwie od 2006 r.

Bartosiewicz Wojciech - Inżynier, budowniczy" domu na wodzie"- pionierska robota. Zawsze życzliwy i uczynny; wieczny optymista. W Bractwie od 2008 roku.

Bartoszek Jerzy - Absolwent TŻŚ i Uniwersytetu Wrocławskiego. Po kilku latach pracy w ŻNO rozpoczął pracę w TŻŚ. Wykładowca nawigacji, locji i teorii prowadzenia statku. Aktualnie przewodniczący Terenowej Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej, w Bractwie od zawsze.

Battek Marek - Inżynier, redaktor techniczny Prosto z Pokładu. Niezawodny. W Bractwie od początku.

Bednarska Maria - Znakomita humanistka, wykładowca w Technikum Żeglugi Śródlądowej, wychowawca wielu pokoleń absolwentów Szkoły, której poświęciła całe dorosłe życie.

Białek Feliks - Absolwent TŻŚ w 1959 r., długoletni pracownik służb eksploatacyjnych żeglugi i wrocławskich portów. W Bractwie od 2005 r.

Bielawski Aleksander - Absolwent TŻŚ i Politechniki Wrocławskiej, długoletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Zawsze gotowy do pomocy i działania. Hobby - turystyka kajakowa. W Bractwie od początku

Bogucki Janusz - Inżynier, długoletni pracownik administracji wodnej we Wrocławiu. Ogromna wiedza fachowa. Zawsze życzliwy żegludze.

Borguś Bogdan - (†2011) Absolwent TŻŚ, zamieszkuje w Kędzierzynie-Koźlu. Nasz Brat na Śląsku.

Borysewicz Zbigniew - Absolwent TŻŚ w 1965r.;długoletni pracownik Żeglugi na Odrze i stoczni wrocławskich. Do Wrocławia przybył z Kresów Wschodnich. W Bractwie o 2007 roku.

Broniewska Anna - Architekt po Politechnice Wrocławskiej, we Wrocławiu od 1946 r. Liceum plastyczne, technikum budowlane, konserwacja zabytków, później praca na Politechnice Wrocławskiej. Członek sekcji żeglarskiej AZS, od 1993 r. związana z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki, a od 2003 r. nasza Siostra w Bractwie.

Burka Józef - (†2005) Dr nauk ekonomicznych, pionier organizacji ż. śródlądowej na Odrze i przewozów zagranicznych do Europy Zachodniej. Długoletni szef pracowni ekonomicznych Navicentrum. Odszedł na wieczną wachtę w 2005r.

Busz Marian - Absolwent TŻŚ i Politechniki Poznańskiej - inżynier budownictwa. Były pracownik Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej i Żeglugi Bydgoskiej. Służył w Marynarce Wojennej na ścigaczach. Nasz Brat w woj. Kujawsko-Pomorskim. Podrzuca nam "starocie" o Brdzie, Kanale Bydgoskim, flocie i ludziach związanych z żeglugą.

Chaszczowski Władysław - Absolwent PST i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania. Kapitan ż. śr. i długoletni pracownik Ż n O i administracji  żeglugi śródlądowej; prawa ręka komandora Mieczysława Wróblewskiego i jego następca.w Zjednoczeniu Żeglugi Śródlądowej oraz w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie ds. CEVNI i SIGNI   Długoletni  dyrektor Oddziału Wrocławskiego  PTTK we Wrocławiu. Przepracował zawodowo pięćdziesiąt sześć lat i dwa miesiące .Aktywny uczestnik Bractwa od 2006 r.

Choynacki Włodzimierz - (†2011) Absolwent Politechniki Gdańskiej. Okrętowiec, całe życie związany z żeglugą śródlądową pełniąc odpowiedzialne funkcje w przedsiębiorstwach i administracji a  także reprezentował przez wiele lat polską żeglugę śródlądową w Holandii i w Niemczech. Starszy Brat Kapituły Bractwa.

Chwalana Juliusz- absolwent T Ż Ś, były długoletni stoczniowiec
Remontowej stoczni Rzecznej, inżynier, aktualnie przedsiębiorca.
W Bractwie od 2006 r., aktywny brat w Zespole Marketingu Bractwa.

Cichoń Witold - Porucznik żeglugi wielkiej i kapitan żeglugi śródlądowej, komendant Szkoły Żeglugi Śródlądowej w Elblągu. Bractwo gościło dostojnego Gościa w 2005 roku na spotkaniu poświęconym tematowi "To były piękne dni...".

Cieszewski Adam - (†2018) Handlowiec, stoczniowiec, który całe dorosłe życie pracował we Wrocławskiej Remontówce (1965-2003 do likwidacji). Dzięki jego staraniom żeglugowcy w terminie odbierali statki. Hobby - narciarstwo, turystyka rowerowa. organizator życia sportowego w Remontówce. W Bractwie od 2003 r.

Dariusz Haglauer- Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w dziedzinie umów i przetargów, przywracał drugie życie barce IRENIE; służy radą i doświadczeniem, w Bractwie od 5 lat.

Dębowski Ryszard - (†2012) Absolwent TŻŚ w 1959 r., długoletni pracownik służb handlowych i eksploatacyjnych we wrocławskiej żegludze i portach. W Bractwie od 2005 r.

Deniusz Zbigniew - Absolwent TŻŚ, kapitan ż. śr., były pracownik Żeglugi na Odrze, aktualnie armator i współwłaściciel firmy żeglugowej TRANSBODE (trzeci co do wielkości armator w Polsce), viceprezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych w Szczecinie, wielce zaangażowany w sprawy środowiska, członek komisji sejmowej środowiska żeglugowego i gospodarki wodnej. Współinicjator odnowy szkolnictwa dla ż.śr. Bizon firmy TRANSBODE jesienią 2004r. przemieścił ze Szczecina do Wrocławia barkę kanałówkę Ż-2107, jednostkę - muzeum ż. śr.

Derendarz Stanisław - Absolwent Szkoły Żeglugi w latach 50-tych, nasz Brat w Świnoujściu. Obiecuje aktywność w pracy dla Bractwa.

Dobrciński Tadeusz - Pilot, lotnik, wynalazca –„człowiek instytucja”. Rozliczne pasje są treścią jego życia. W Bractwie od 2005 r.

Dudek Jerzy - Dr nauk technicznych, poliglota, życzliwy Bractwu;deklaruje wesprzeć starania Bractwa w pracach na rzecz środowiska i Wrocławia. Uczestnik spotkań Bractwa. 

Ekiert Eugeniusz - Życie zawodowe związał z ż.śr., a głównie z wrocławskimi portami, którymi przez wiele lat kierował, będąc cenionym i szanowanym szefem. Ożeniony z Władysławą, pracownicą kadr i administracji ŻnO. Wymagający od siebie i załogi – ludzki szef. W Bractwie od 2008 r.

Fąfara Danuta - Długoletnia pracownica pionu ekonomicznego wrocławskiego CUPRUM. Wywodzi się z łodziarskiego rodu znad Wisły, a poślubiając Janusza, absolwenta T Ż Ś i marynarza z Odry, stworzyli  fantastyczną parę wodniaków, wspólnie uczestniczących w pracach Bractwa i Fundacji,

Fąfara Janusz - Absolwent T Ż Ś, kpt. ż. śr., długoletni kapitan i pracownik pionu eksploatacji  Ż n O i Odratrans. Z zamiłowania kolekcjoner staroci dot. żeglugi, dróg wodnych, wydawnictw; fotografik, felietonista i moderator żeglugowej strony internetowej Żegluga wczoraj i dziś.......Aktywny brat w Bractwie, a także autor albumu poświęconego Odrze, a ostatnio pięknie wydanego kalendarza  branżowego  2013 pt. Odrzański szlak wodny. W Bractwie od  2003 r.

Gawerski Jędrzej - Długoletni pracownik służb eksploatacyjnych w żegludze wrocławskiej, a przede wszystkim wrocławskich portów. W Bractwie od 2005 r.

Gęgotek Jerzy - Absolwent TŻŚ i WSE, ekonomista. Były pracownik Żeglugi na Odrze, kapitan żeglugi śródlądowej, aktualnie przedsiębiorca. Hobby - turystyka, podróże.

Grocholska Jolanta - Nauczycielka Liceum Profilowanego w Sobótce, realizatorka projektu Socrates-Comenius "Woda - przyjaciel i wróg". Aktywna Siostra w Bractwie.

Grynkiewicz Janusz - Zajmuje się żeglarstwem, jest inspektorem Polskiego Związku Motorowodnego. Geodeta zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej.

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies