^Do góry
baner

Relacja ze spotkania Bractwa Mokrego Pokładu w dniu 03 sierpnia 2017 r.

Frekwencja potwierdza w pełni wakacyjny sezon i ilość uczestników spadła do jednocyfrowej liczby.

 Nie mniej jednak spotkanie było bardzo ciekawe z uwagi na omawianą tematykę: propozycja obchodów powstania FOMT oraz BMP, sprawy organizacyjne oraz propozycja utworzenia Towarzystwa Żeglugi Śródlądowej zdominowała wypowiedzi uczestników zebrania. Relację z rejsu barki Irena do Kostrzyna z uwagi na trwające prace przy filmie dokumentującym „Odyseję II 2017” przełożono na spotkanie we wrześniu 2017 r. 

Propozycja prof. Stanisława Januszewskiego uczczenia rocznicy 25 – lat powstania FOMT oraz 15 – lat istnienia BMP w dniach 15, 16 i 17 września 2017 r. na barce Irena w postaci konferencji naukowej ukazującej osiągnięcia Fundacji oraz przedstawiającej materiały z rejsu Odyseja II 2017 r. została przyjęta z akceptacją i drobnymi zastrzeżeniami przez zabranych. Uczestnicy konferencji mają wnosić opłaty w wysokości 300,- zł natomiast członkowie BMP mają mieć zniżkę i wysokość opłaty wynosić może 200,- zł. W koszt wliczony jest także catering. Niestety propozycja wnoszenia opłat przez członków BMP nie zyskała akceptacji i nasz udział w konferencji zostanie ograniczony do jednego dnia tj. sobota 16-09-2017 r. od godz. 18,00 na barce Irena z własnym wyszynkiem. W sprawie omówienia szczegółów obchodów rocznic odbędzie się specjalne spotkanie przedstawicieli Kapituły BMP z kierownictwem FOMT.  

W sprawach organizacyjnych przedstawiony statut BMP powinien być zatwierdzony przez BMP we wrześniu przez większą liczbę członków. BMP pozostaje jako Fanklub FOMT, jako jednostka pomocnicza wspierająca działania FOMT poprzez czynny udział jej członków w pracach pokładowych w formie wolontariatu oraz spotkaniach z młodzieżą szkolną a także w akcjach jak; „noc muzeów”, konferencjach o tematyce żeglugowej itp.  

Na wniosek OT LOGISTCS oraz części członków BMP opracowano statut Towarzystwa Żeglugi Śródlądowej z siedzibą przy ul. Kleczkowskiej 50. Projekt statutu Towarzystwa zostanie rozesłany do zainteresowanych drogą mailową lub w wersji papierowej można będzie pobrać na najbliższym spotkaniu BMP. Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która chce pracować na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Towarzystwo będzie działać w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210) tzw. „rejestrowych”, posiadać osobowość prawną i będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą a także działalność pożytku publicznego w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz.U.2016.239) – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Towarzystwo będzie realizować zadania w zakresie działalności pożytku publicznego i współpracować z organami administracji publicznej w formie: 

1) wykonywania powierzonych zadań publicznych finansowanych w formie dotacji, 

2) wspieranie takich zadań na zasadzie dofinansowania ich realizacji w formie dotacji. 

Towarzystwa w Polsce mają dobrą tradycję w tworzeniu np. kolei, lecznictwa, turystyki i rozwoju gospodarczego. Proponowane Towarzystwo ma przede wszystkim działać na rzecz przywrócenia żeglugi towarowej na Odrze na całej jej żeglownej długości, rozwoju budownictwa wodnego i uruchomienia trzech dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym tj.; E30, E40 i E70. Podejmowanie działalności pomocowej na rzecz marynarzy niepełnosprawnych, chorych oraz opieka nad grobami zmarłych kolegów, które są zaniedbane. Na spotkaniu zwrócono szczególną uwagę na potrzebę powołania organu mogącego wystąpić do organów państwowych z wnioskami zmian funkcjonowania np.: zbiorników retencyjnych, opiniowania projektów budownictwa wodnego w tym przeciwpowodziowego, korespondencji z ekologami, wyjaśniania i prostowania błędnych lub nieprawdziwych informacji o śródlądowych drogach wodnych, transporcie wodnym, do występowania z inicjatywami rozwojowymi żeglugi śródlądowej. Zebrani podkreślali konieczność wejścia do Towarzystwa właścicieli jednostek pływających, stoczni, portów, przedsiębiorców związanych z wodą i żeglugą śródlądową, pracowników i marynarzy firm transportowych. Z dyskusji wynikała troska o możliwości transportowe Odry, o przeszkodach w postaci wysokości mostów w Szczecinie. Wystarczy, że przestanie działać most zwodzony i port jest odcięty od połączenia wodnego na południe Polski a także do Niemiec. Stan taki uniemożliwia zagwarantowanie stałej obsługi zaopatrzenia Berlina przez nasze porty; Świnoujście – Szczecin barkami. Zebrani podnieśli też zarzut dublowania się organizacji działających na rzecz żeglugi śródlądowej; „Teraz Odra”, „Żegluga śródlądowa” itp… co może obniżać zdolność reprezentacji środowiska zainteresowanego rozwojem żeglugi śródlądowej. Towarzystwo ma mieć silne wsparcie w OT LOGISCIS w postaci obsługi: księgowej, prawnej, lokalowej oraz rzeczowo – finansowej.  Jest też propozycja ustawienia barki BM500 przy nabrzeżu po stronie pałacu biskupa, która będzie posiadać możliwości wystawiennicze do zwiedzania i oglądania oraz nabywania dzieł sztuki, literatury marynistycznej, technicznej a także modeli pływających. Przy tym nabrzeżu powinna też cumować „Złota kaczka”, która obecnie zniknęła jako atrakcja pływająca we Wrocławiu. Zebrani wskazali na dobry punkt do schronienia obiektów pływających w Porcie Miejskim na początku basenu portowego od strony ul. Kleczkowskiej. Basen należy odmulić tak aby mogły stać tam statki w okresie wysokiej fali na Odrze i w zimie. Niepokój wzbudził brak prac remontowych na „Nadborze”, zagrożony jest termin zakończenia prac. Również niepokoi brak inspektora nadzoru, na pracami na „Nadborze”. Zebrani uznali, że konieczne jest spotkanie z prof. Stanisławem Januszewskim celem omówienia zakresu prac na holowniku.  

Kolega Jurek Onderko przekazał do zamieszczenia na stronie BMP jego list opublikowany w Słowie Polskim w 1991 r. w sprawie rozpowszechnianych fałszywych informacji o żegludze śródlądowej. Treść listu pomimo upływu lat jest wciąż aktualna w świetle publikacji tzw. pseudoekologów o drogach wodnych. Natomiast kol. Roman Bąkowski przekazał tablo z absolwentami z 1952 r. Państwowej Szkoły Żeglugi Śródlądowej w Elblągu jako cenne uzupełnienie materiałów o szkolnictwie marynarzy śródlądowych.  Notatkę sporządził: Władysław Wąsik

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies