^Do góry
baner

Relacja ze spotkania „opłatkowego” BMP w dniu 14 grudnia 2017

Jak co roku tak i w 2017 r. grudzień jest miesiącem, w którym wszyscy marynarze starają się być blisko domu, aby można było się spotkać w wigilię z rodziną i ze swoimi bliskimi. Także my w Bractwie mamy taką potrzebę spotkać się, podzielić się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia wesołych świąt.

 Grudniowe spotkanie BMP jest też okazją do podsumowania swojej działalności. Spotkanie tym razem rozpoczęto bez gongu dzwonem, który pozostał na barce Irena.: Podsumowanie; Działalność BMP w 2017 r. należy uznać jako aktywną, comiesięczne spotkania - łącznie odbyło się ich; 12, uczestniczyliśmy w zjeździe absolwentów z okazji 70 lat istnienia TŻŚ, obchodziliśmy też 15 – lecie funkcjonowania BMP. Tematyka z tym związana omówiona została szeroko w biuletynie Prosto z Pokładu. Braliśmy aktywny udział w spotkaniach w ramach FOMT a także w konferencjach o tematyce żeglugowej. W dniu 6 listopada 2017 r., na Politechnice Wrocławskiej odbyła się konferencja inaugurująca samorządowe konsultacje w związku z początkiem prac nad Programem modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej w której uczestniczyli przedstawiciele BMP. W dniu 16 listopada 2017r. na Politechnice Wrocławskiej odbyła się konferencja na rzecz Odry organizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego, w której udział wzięli przedstawiciele: z Niemiec, Polski i Czech. Także i w tej konferencji braliśmy udział.

 Istnieje u nas potrzeba uaktywnienia środowiska i nawiązanie kontaktów z instytucjami zarządzającymi drogami wodnymi, administracją Wrocławia a szczególnie z koordynatorem ds. rzek we Wrocławiu Piotrem Misiakiem, armatorami, stoczniami, zakładami świadczącymi usługi dla armatorów z wszelkimi osobami prawnymi i organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami lobbującymi za żeglugą śródlądową i działającymi na rzecz przywrócenia transportu towarowego drogami wodnymi w Polsce. Pierwszą firmą, z którą podjęliśmy bliską współpracę jest OT LOGISTICS. Podkreślić należy, że Pani Anna Kutrzuba w imieniu OT LOGISTICS – złożyła ofertę takiej współpracy ze środowiskiem wodniackim, deklaracja obejmuje pomoc w obsłudze księgowej oraz prawnej. Tego rodzaju współpraca została w pełni zaakceptowana przez członków Bractwa Mokrego Pokładu. Dzięki tym kontaktom spotkanie mogło się odbyć w siedzibie OT LOGISTICS przy ul. Kleczkowskiej 50 we Wrocławiu.

 Świętujące w bieżącym roku swoje 15-lecie Bractwo Mokrego Pokładu działało, jako fanklub Fundacji Otwartego Muzeum Techniki z tej okazji zorganizowano uroczyste spotkanie na barce Irena. Członkowie Bractwa pracowali przy remontach zabytkowej floty, opracowywali projekty urządzeń okrętowych, uczestniczyli w szeregu projektach Fundacji związanych z historią żeglugi śródlądowej. Oczywiście, robiliśmy to wszystko bezpłatnie. W zamian mogliśmy raz w miesiącu spotykać się na pokładzie zabytkowych statków przynależnych do Muzeum Odry, czyli FOMT. Ostatnio członkowie Bractwa uczestniczyli w nagraniach swoich wspomnień, które obecnie publikowane są w biuletynie Prosto z Pokładu. Związku z tym, że FOMT oczekuje od Bractwa Mokrego Pokładu opłaty za korzystanie pomieszczenia na muzealnych jednostkach raz w miesiącu na barce Irena w wysokości 500 zł miesięcznie nastąpiły też pewne zmiany organizacyjne tj.: miejsce spotkań, którym na dzień dzisiejszy; będzie to sala konferencyjna przy ulicy Kleczkowskiej 50, czyli w dawnej siedzibie Żeglugi na Odrze a obecnie OT Logistics w której to dzisiaj gościmy i przyznać należy, że jest ciepło i też przytulnie!

Nasi członkowie uczestniczą w projekcie „świadkowie historii” prowadzonym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Nagrywane są wspomnienia marynarzy z rejsów oraz wydarzeń historycznych Wrocławia w których uczestniczyli lub byli świadkami.

 W dniu 18 listopada 2017 r. nastąpiło utworzenie Koła BMP przy Stowarzyszeniu Absolwentów TŻŚ. W związku z brakiem osobowości prawnej Bractwo nie może być stroną w obrocie prawnym, dlatego w ramach koła reprezentowanie Bractwa przejmie Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie będzie reprezentować Bractwo Mokrego Pokładu w stosunkach z innymi podmiotami prawnymi w tym z FOMT.

Zebrani uczcili minutą ciszy odejście na wieczną wachtę Andrzeja Łukaszczyka kpt. Żeglugi śródlądowej. Aktualności żeglugowe przedstawił Janusz Fąfara, który zakomunikował realizację w 100% przewiezienie węgla do EC we Wrocławiu, oraz wykonanie rejsu BM z nawozami z Kędzierzyna do Polic, a także rejsów z ładunkami ponad gabarytowymi. Obecnie na Odrze jest wtrzymany ruch barek z uwagi na remont śluz. Także remont części podwodnej HP Nabór został pomyślnie zakończony, jednak z uwagi na opuszczenie lustra wody na Kanale Miejskim jego powrót do stałego miejsca postoju na dzień dzisiejszy pozostaje pod znakiem zapytania. Ponadto brat Janusz opowiedział o filmie nakręconym przez telewizję niemiecką z udziałem jego żony Danusi Fąfary o tematyce Odrzańskiej z muzyką Michała Zygmunta.

W spotkaniu brał także udział Prezes Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ Waldemar Rybicki, który przekazał życzenia wesołych świąt i dużo zdrowia a zebrani odśpiewali 100 lat dla jubilata, który akurat obchodził swoje urodziny. Wskazał też na potrzebę wspierania Muzeum Odry i kontynuowania współpracy z FOMT. Przypomniał o obowiązku złożenia deklaracji celem przystąpienia do stowarzyszenia przez członków BMP.

 Brat Adam Bartold zaprezentował program imprez klubowych organizowanych w roku 2018 przez Klub Turystów „OLWIZ” z Wrocławia, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej BMP.

Zaprezentowano także kalendarze na 2018 r., które są do kupienia w cenie 36 zł szt. Ponadto rozprowadzono Biuletyn „Prosto z Pokładu” nr 171, który jest ostatnim numerem w 2017 r.

Podzielono się opłatkiem składając sobie wzajemne życzenia. Odczytane zostały życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018 dla całego Bractwa przysłane w mailu od naszego starszego brata Władysława Stypczyńskiego, który przebywa w sanatorium w Cieplicach.

Zabrał głos także brat Ryszard Majewicz, który przedstawił informacje dot. FOMT począwszy od jej powstania. Podkreślił, że nikt w Radzie czy Zarządzie Fundacji nie pobiera honorariów czy diet, także do tej pory nie pobierano jakichkolwiek opłat za korzystanie z pomieszczeń przez BMP. Obecnie opłaty miałyby pokrywać część kosztów eksploatacji w tym ogrzewania pomieszczenia. Obecnie nie pełni funkcji w Zarządzie FOMT - jest tylko członkiem Rady Fundacji i wpływ jego na działania Zarządu FOMT jest mocno ograniczony. Sam solidaryzuje się z postępowaniem BMP wobec Zarządu FOMT jednak stara się wyważać racje stron i jest zwolennikiem dalszej współpracy BMP z FOMT. Wsparł w tym zakresie wcześniejszy głos Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ Waldemara Rybickiego.   Realizowane cele FOMT i BMP w zakresie ochrony zabytków techniki Muzeum Odry dziedzictwa wielu pokoleń są ważniejsze od sporu o niewielkie środki finansowe oczekiwane od BMP. Podkreślił zasługi prof. Stanisława Januszewskiego w prowadzeniu działalności wydawniczej FOMT. Regularne ukazywanie się biuletynu „Prosto z Pokładu” jest w znacznym stopniu zasługą właśnie Prezesa FOMT. Uczestniczył czynnie w pozyskaniu nowego miejsca stacjonowania muzealnych statków w Porcie Węglowym i Ujściu Oławy, który w zasadzie skończył się niepowodzeniem. Podkreślił, że Port Węglowy oraz Ujście Oławy są miejscem wybitnie nadającym się do cumowania statków Muzeum Odry i ma to uzasadnienie w istniejącym ciągu terenów zabytkowych na tym odcinku Odry. Udało się natomiast utrzymać (po zmianach: rektora Politechniki Wrocławskiej oraz dyrektora RZGW) awanport śluzy Szczytniki. Jednostki muzealne mogą nadal cumować w tym awanporcie. Brat Ryszard w nawiązaniu do przedstawionych koncepcji modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej do IV (docelowo do V) klasy żeglowności podkreślił potrzebę budowy nowych śluz (podwójnych) obok istniejących komór lub jako przebudowa poprzez ich wydłużenie i poszerzenie w sytuacjach jedynie braku możliwości budowy nowej śluzy. Popełniono błędy przy przebudowie WWW w zakresie przeciwpowodziowym na stopniu Różanka, gdzie powinna być wybudowana śluza nowa (obok istniejącej) z możliwością przepuszczania wód powodziowych. Wskazał, że jest to przełomowy moment w uprawianiu wolnej żeglugi na polskich drogach wodnych i członkowie Bractwa mają niebywałą okazję uczestniczyć w planowaniu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej do „europejskich” klas żeglowności poprzez swoje cenne uwagi jako praktycy do proponowanych koncepcji. Sam też przymierza się do opracowania przedstawionych materiałów z konferencji i przesłania opinii do MGMiŻŚ. Janusz Fąfara poinformował o zatwierdzeniu projektu przebudowy jazu oraz małej śluzy stopnia Ujście Nysy. Mała śluza zostanie wydłużona i poszerzona do wymogów klasy IV. Jest tylko utrata zabytkowej unikatowej konstrukcji, przebudowywany jaz ma wartość zabytkową o nietypowym układzie „Z” przebiegu kozłów iglicowych i związku z tym częściowo poprzecznego przepływu nurtu w korycie poniżej jazu, którego nie udało się wpisać do rejestru zabytków. Pozostał tylko jeden jaz Psie Pole na Odrze o zabytkowej konstrukcji kozłowo iglicowej. Ryszard Majewicz przypomniał, że w 2005 r. wykonał studium dla Wrocławia, w którym przewidywał uruchomienie tramwaju wodnego do przewozów komunikacyjnych mieszkańców i turystów. Przeprowadzono szerokie konsultacje i zebrano opinie, które wskazały pewien konflikt interesów przewozów białej floty dla turystycznej trasy z trasą tramwaju wodnego jako środka komunikacyjnego. Przystanki tramwaju powinny więc być zlokalizowane przy mostach i trasa nie powinna pokrywać się trasą rejsów turystycznych. Tramwajem wodnym zainteresował się radny Piotr Maryński, dla którego brat Ryszard przygotował strategię finansową uruchomienia tramwaju wodnego. Obserwować powinniśmy plany uchwalenia budżetu miasta czy taka pozycja jest zaplanowana na 2018 r. Przygotowywane zostało też opracowanie adaptacji WWW i budowy przystani z pełną infrastrukturą do przyjmowania dużych jednostek pasażerskich przypływających z dolnej Odry do Wrocławia. Wykonano pełną inwentaryzację historyczną przystani wodnych we Wrocławiu, na zlecenie Urzędu Miasta. Jest to bardzo cenny materiał do wykorzystania przez historyków a także do pomocy przy opracowania projektowych, cenny materiał dla studentów do prac magisterskich. Materiał ten niestety nie jest dostępny w wersji elektronicznej. Przypomniał, że 10 grudnia minęła druga rocznica śmierci Przewodniczące Rady Miasta Wrocławia i pierwszego honorowego Prezesa FOMT, rektora Politechniki Wrocławskiej, projektanta mostu Pokoju św. pamięci Jana Kmity.

 Brat Stanisław Kwiecień nawiązał do spotkania Zespołu Żeglugi na Odrze przy Wojewodzie Dolnośląskim, na którym podnoszono właśnie pilną potrzebę inwentaryzacji akwenów o strategicznym znaczeniu dla wolnej żeglugi na terenie Wrocławia będących we władaniu podmiotów gospodarczych, to osób fizycznych, prawnych lub organizacji i związków o działalności non profit i nie można wpłynąć, bo naruszamy czyjąś własność. Na szczęście Port Węglowy i tereny do niego przyległe nie zostały sprzedane ani nie ma też zatwierdzonego MPZP. Tak więc jest on możliwy do pozyskania dla zabytkowych jednostek. Natomiast basen po byłej stoczni Zacisze wraz z suchym dokiem powinien być objęty ochroną konserwatorską co pozwoli ustrzec go przed zasypaniem przez dewelopera, który najchętniej widzi tam budowę bloków mieszkalnych. Tego typu działania powinny być zablokowane prawnie przez władze miasta. Zespół ds. żeglugi na Odrze wystosował odpowiednie wnioski w tej sprawie. Podobne wnioski przekazane zostaną w sprawie Portu Miejskiego zabezpieczenia tam znajdujących się zabytkowych dźwigów np.: „kogutek” czy też suwnica dźwigowa. Zabytkowe są także budynki po magazynach na obu nabrzeżach portu. W Porcie Miejskim powinno się wydzielić część basenu dla statków zabytkowych oraz do obsługi dużych jednostek pasażerskich jako baza zaopatrzeniowa w paliwo i wodę oraz odpompowania ścieków. Ochrona akwenów i urządzeń portowych wraz z terenami przyległymi powinna się stać celem też dla członków bractwa. Podlegać ochronie powinny akweny i obiekty związane z przyszłym rozwojem transportu wodnego. Brat Stanisław podniósł też sprawę kandydata do Rady Miasta, który będzie reprezentował środowisko żeglugi śródlądowej. Czy mamy osobę godną i znającą dobrze problematykę transportu śródlądowego mogącą wnosić pod obrady Rady Miasta zadania związanie z budownictwem wodnym oraz uruchomieniem we Wrocławiu centrum logistycznego wraz z portem mogącym obsłużyć kompleksowo duże jednostki pływające po dostosowaniu Odry do IV klasy żeglowności. Problematyką transportu śródlądowego interesuje się radny pan Piotr Maryński jednak jego działania są mało skuteczne, na razie z wyborem kandydata należy wstrzymać się do czasu uchwalenia budżetu miasta. Sprawa jest delikatna i pamiętając naszych kandydatów mających reprezentować środowisko wodniackie, którzy nie pomogli w żadnej sprawie dotyczącej np.: Portu Popowice czy Stoczni Zacisze. Należy bardziej realnie oceniać skuteczność kandydata. Powinien wywodzić się z partii, która ma szanse na zwycięstwo w wyborach do Rady Miasta. Dyskutanci w swoich wypowiedziach podkreślali potrzebę ochrony akwenów przed zakusami deweloperów wykupywania terenów wokół basenów portowych pod budowę osiedli mieszkaniowych. Miasto w drodze ustawy stało się właścicielem nieruchomości, które wyprzedaje teraz nie bacząc specjalnie co się dalej stanie z daną nieruchomością, gdyż tak faktycznie decyduje o tym już nowy właściciel, niekoniecznie z przeznaczeniem na cele związane z żeglugą. Na terenie Wrocławia działają silne centra inwestorskie, które mają wpływ na decyzje władz miasta. Duże możliwości ukierunkowania gospodarki terenami w miejskiej przestrzeni mają jednak też organizacje poza rządowe, stowarzyszenia i fundacje dysponujące mediami i są przy tym aktywne na forach internetowych. Powinna powstać strategia działania tych organizacji w osiąganiu wyznaczonego sobie celu, która zaakceptowana przez społeczność wrocławską będzie obroną przed niepożądanymi działaniami. Takim celem powinno być pozyskanie Portu Węglowego i ujścia Oławy dla Muzeum Odry a także Portu Miejskiego jako portu dla tworzenia centrum dla jednostek jakie będą w przyszłości stanowić zabytkowe barki motorowe, pchacze, dźwigi, i inne urządzenia związane z transportem wodnym. Są jeszcze na Odrze dwa „Duże Holendry”; jeden w Opolu na kanale ulgi oraz w Szczecinie na Odyńcu, a także barka „MARIA” związana z rodziną brata Irka Hinze. Podkreślić należy, że to są cenne obiekty, które warto zachować dla potomnych.  Barka motorowa ma być dostosowana do odbywania konferencji na niej oraz jako wystawiennicze mobilne centrum do odbywania rejsów do miejscowości położonych nad Odrą. Na zakończenie gorącej dyskusji uczestnicy spotkania opłatkowego odśpiewali kolędę; „Wśród Nocnej Ciszy”, a brat Tadeusz Sobiegraj odczytał traktujący o wigilii: „WIERSZ STAROŚWIECKI” księdza Jana Twardowskiego. Uczestnicy spotkania wspominali wigilie spędzone z dala od domu na statkach często poza granicami kraju, na tzw. zachodzie. Niestety, nie były to zbyt wesołe święta, spędzane często w samotności z uwagi na odmienne tradycje wśród załóg. Rejsy do odległych portów w grudniu były dla każdego marynarza problemem i dużym stresem dla rodziny i bliskich. Poważnym zadaniem trudnym do wykonania było przygotowanie pierogów i pozostałych potraw wigilijnych. Brat Stanisław Kwiecień wspominał rejs do Belgii, gdzie wyładunek się odwlekał a perspektywa świąt Bożego Narodzenia w wigilię stała się faktem i święta spędzili w gościnnej restauracji, gdzie spotkali Rosjankę z córką Iriną, z którymi nawiązano bliskie kontakty rokujące pozytywne perspektywy znajomości z uwagi na pobyt aż do Nowego Roku. Warto podkreślić, że zabawa była wyśmienita i co jest nie bez znaczenia finansowana w pełni przez mamę IRINY.

 Brat Adam Bartold opowiedział o swoich początkach pracy na Warsztatach na Osobowicach i zdobywanych tam umiejętnościach zawodowych. Zaproponował też spotkanie u siebie w klubie i zaprosił członków Bractwa na 6 marca 2018 r. z prezentacją filmów o tematyce żeglarskiej połączone z tańcami w Dworze Wazów, który sprzyja do integracji z klubowiczami. Podobną ofertę złożył przedstawiciel Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Także swoją drogę zawodową przedstawił brat Stanisław Korpacki, który przed podjęciem pracy w ŻnO pracował w PGR przy wykopkach, zbieraniu owoców i w kopalni. Na podobnych lub bardziej sentymentalnych wspomnieniach spotkanie dobiegło końca.   Starszy brat Władysław Wąsik

 

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies