^Do góry
baner

O fundacji

W 1992 r. ustanowiono Fundację Otwartego Muzeum Techniki. Stawia ona przed sobą zadania:FOMT

  • budowy Otwartego Muzeum Techniki;
  • rozwijania świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i technicznego, a poprzez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu kręgowi kulturowemu, budowania więzi między ludźmi i narodami;
  • ochrony spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie;
  • aktywnej ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Polsce, przede wszystkim na obszarze Wrocławia i regionów nadodrzańskich oraz włączania go w obieg współczesnej kultury;

 

Wśród założycieli Fundacji znalazły się niemal wszystkie "historyczne" zakłady przemysłowe Wrocławia. Fundacja zyskała wsparcie środowisk naukowych i władz miasta. Wyrosła z woli właścicieli i użytkowników dóbr kultury - zabytków techniki pragnących poprzez dzieła cywilizacji technicznej promować miasto i aktywność jego mieszkańców w sferze kultury technicznej, ekonomii i przedsiębiorczości.

 

Do tej pory udało się zrealizować szereg elementów z zakreślonego tutaj programu. Przeprowadzono m.in. kompleksowy remont i konserwację nabrzeży odrzańskich, w 1993 r. podjęto odbudowę XVIII-wiecznej śluzy "Mieszczańskiej", komorowej - w XIX w. przebudowanej na komorową z przestawionymi głowami, śluzę "Piaskową - remontowaną w 1989 r. - w 1997 r. przywrócono żegludze turystycznej, przeprowadzono remonty kapitalne i konserwację kilku mostów śródmiejskich, m.in. "Zwierzynieckiego" z 1896 r., w 1993 r. wykonano remont Przepompowni Wody "Świątniki" oraz remont i konserwację ziemnych zbiorników wody czystej "Na Grobli". W 1996 r., we współpracy z Zakładem Energetycznym "WAŁBRZYCH" S.A, udostępniono dla ruchu turystycznego elektrownię wodną "LUBACHÓW" k/Świdnicy dla grup zorganizowanych. W elektrowni, pracującej nadal w oparciu o zabytkowe wyposażenie techniczne pochodzące z ok. 1913 r., zorganizować zamierzamy "Muzeum Energetyki i Dziedzictwa Cywilizacyjnego Gór Sowich", stanowiące element sieci przestrzennego Sowiogórskiego Muzeum Techniki, budowanego od 2003 r. w oparciu o zabytkowe parowozownie Dzierżoniowa. We Wrocławiu stale prowadzi się prace konserwacyjne zabytkowego taboru tramwajowego miasta. W sferze naszych zainteresowań pozostaje ok. 40 tramwajów, wozów gospodarczych i technicznych. Zrewaloryzowany w 1993 r. tramwaj "LH Standard" z 1925 r. kursuje na stałej linii z odbudowanymi przystankami w roli kawiarni. W 1998 r. podjęliśmy odbudowę i rewaloryzację holownika parowego "Nadbór", który służy dzisiaj w roli pracowni Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki, klubu Fundacji i statku - muzeum. Prowadząc szeroką działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską, myślimy też o udostępnieniu jednej z XVI-wiecznych kopalń rud ołowiu i srebra Gór Sowich, elektrowni wodnej we Wrocławiu z 1925 r., turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu wysp przy śluzach śródmiejskich. Prowadzimy przy tym i intensywną działalność gospodarczą - Pracownię Architektoniczną Fundacji - przysparzającą środków na realizację statutowych zadań.

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies