^Do góry
baner

TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WSPÓŁPRACUJE Z AKADEMIĄ MORSKĄ W SZCZECINIE

W dniu 15.06.2018 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie podpisano list intencyjny o współpracy, która z pewnością zaowocuje podniesieniem jakości kształcenia młodych marynarzy w TŻŚ.

 

       Ze strony Akademii Morskiej:

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka,  

       ze strony; 

Dyrektor Szkoły: Paweł Zapart.

W zawarciu porozumienia uczestniczyli także: Prorektor ds. Nauczania dr inż. Agnieszka Deja,

Prorektor ds. Morskich dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Bąk, prof. nadzw. AM,

ze strony MGMiŻŚ Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej dr Janusz Karp wraz z pracownikami Departamentu.

Otwierają się nowe możliwości dla uczniów reaktywowanego TŻŚ we Wrocławiu poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń środowiska akademickiego.

Celem listu intencyjnego jest:

  1. „podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie żeglugi śródlądowej i dziedzin pokrewnych;
  2. rozszerzenie współpracy nauczycieli Szkoły z nauczycielami akademickimi AM;
  3. zachęcenie uczniów Szkoły do rozwijania zainteresowań zawodowych;
  4. zachęcenie   do kontynuowania   nauki   na poziomie   wyższym   w AM   oraz   wzajemne wspieranie działań Stron;
  5. udzielania   wsparcia   przy   opracowywaniu   autorskich   programów   nauczania   oraz   ich wdrażania;
  6. współpracy w zakresie nowych projektów edukacyjnych i wdrażania innowacyjnych metod kształcenia.”

Priorytetem jest „pomoc w rozwijaniu potencjału zawodowego, twórczego i intelektualnego młodzieży oraz rozbudzenie w nich aktywności poznawczej”. Pozwoli to na lepsze „przygotowanie   uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej w oparciu o umiejętności i zainteresowania”.Akademia Morska w Szczecinie jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejącej od 1947 roku w tym mieście portowym. W 2017 r. uczelnia obchodziła 70-lecie swego istnienia. W latach 1947 – 2017 uczelnię ukończyło blisko 15 tysięcy absolwentów. Po ukończeniu Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w zawodzie technik żeglugi śródlądowej absolwent posiada następujące kwalifikacje:
• Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
• Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych.

NAUKA W TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ JEST BEZPŁATNA!
Szkoła dysponuje miejscami w internacie Zespołu Szkół nr 23 przy ulicy Gajowej 26 we Wrocławiu. Bezpłatne zakwaterowanie! Dojazd środkami komunikacji miejskiej (autobus nr 122 lub 123) zajmie około 30 minut do siedziby Szkoły przy ulicy Młodych Techników 58.
DARMOWE UMUNDUROWANIE,
PROGRAM STYPENDIALNY DLA NAJLEPSZYCH, PROGRAMY SOCJALNE
Kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej daje możliwość pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do podjęcia pracy (na statkach w przedsiębiorstwach żeglugowych, w zakładach budownictwa hydrotechnicznego, w administracjach wodnych) lub studiów kierunkowych na uczelniach wyższych. Po ukończeniu szkoły absolwent może być zatrudniony na stanowisku marynarza żeglugi śródlądowej w służbie pokładowej lub motorzysty żeglugi śródlądowej w służbie maszynowej statku. Po kilkumiesięcznej praktyce pływania awansuje na stanowisko starszego marynarza, bosmana w służbie pokładowej. Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki pływania i złożeniu egzaminów praktycznych na stopnie oficerskie w żegludze śródlądowej może objąć stanowisko kapitana statku lub kierownika maszyn.Praca na nowoczesnych statkach żeglugi śródlądowej i jednostkach obsługi portowej.

Dokładne wymagania na poszczególne stanowiska opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014, poz. 1686) oraz wprowadzonych zmian przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U.2018, poz.576). Link do rozporządzenia; Link
Z dniem 15 marca 2017 r. utworzone zostało Technikum Żeglugi śródlądowej z siedzibą we Wrocławiu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zarządzeniem nr 6 z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 5 Dz. Urz. MGMiŻŚ) i nadano: Statut Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;Link
Organem prowadzącym Technikum jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej (MGMiŻŚ).

 Zdjęcia; Paweł Zapart, Waldemar Rybicki, tekst; Władysław Wąsik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies