^Do góry
baner

Spotkanie wrześniowe BMP 2016 - relacja

 

Tematyka była podobna jak na sierpniowym spotkaniu, prowadzonego jednak w nieco innym otoczeniu, bo na pokładzie barki IRENA i to pod parasolem. Przedmiotem dyskusji były kwestie:

- Lokalizacji Muzeum Odry Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, a to w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy Wybrzeżem Juliusza Słowackiego a ulicą Na Grobli, w tym akwenów Ujścia rzeki Oławy i Portu Ujście Oławy, 

 - Żeglugi śródlądowej - uruchomienia przewozów towarowych po Odrze „skanalizowanej”. 

 

Na wstępie kolega Zbigniew Priebe przekazał do kroniki Bractwa kilka interesujących nasze środowisko materiałów jak np. artykuł o czekających nas reformach w finansowaniu budownictwa wodnego oraz melioracji, artykuł o muzealnych jednostkach w Świnoujściu, o podniesionym alarmie ekologów w związku z planami dalszej kanalizacji Odry i Wisły. Na zakończenie swojego wystąpienia kolega Zbigniew zaapelował o wzięcie udziału w spływie kajakowym „Wokół Wielkiej Wyspy- przez Wrocławskie Śluzy” w dniu 24-09-2016 r. (początek organizowanego przez PTTK spływu godz. 9,30) . Niepokojące jest uaktywnienie się ekologów - przeciwników regulacji rzek, którzy alarmują, że plany inwestycji wodnych są bardzo groźne dla przyrody. Wg oceny kolegi Ryszarda Majewicza wypowiedzi te nie są poparte argumentami, które by uzasadniały stanowisko tzw. ekologów. Artykuł „PIS chce wpuścić rzeki w kanał” (autor; Adam Wajrak) w gazecie „wyborcza.pl” wymaga jednak odpowiedzi w postaci kontrartykułu i powinien on być merytoryczną oceną podnoszonych przez autora obaw o skutki planowanych inwestycji wodnych w Polsce. 

Czytaj więcej...

Port Ujście Oławy

Prosimy o  składanie wniosków popierających Fundację Otwartego Muzeum Techniki, która złożyła wniosek w 2015 r.  do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia o przeznaczenie Portu Ujście Oławy oraz Wybrzeża Juliusza Słowackiego i obszaru położonego między nimi dla celów Otwartego Muzeum Odry.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze spotkania w dniu 7 lipca 2016 r

Tematyka spotkania:

I. Wykorzystanie portów i nabrzeży we Wrocławiu do przeładunków towarów transportowanych Odrą.

II. Podsumowanie rejsu barki Muzeum Odry Wrocław – Koźle – Wrocław 1-14 czerwca 2016 r.

III. Bieżące informacje dot. ponownego uruchomienia żeglugi na Odrze.

IV. Wolne wnioski.

 

Ad. I. W spotkaniu wziął udział Pan Piotr Misiak – Koordynator ds. rzek we Wrocławiu UM. Koordynator przedstawił problematykę żeglugowo i sportowo rekreacyjną na wodzie z jaką się musi zmierzyć. Wrocław jest miastem położonym nad wieloma rzekami, kanałami, strumieniami stawami. Wrocław od wieków związany jest z wodą, z żeglugą towarową, pasażerską, posiadał kilka portów, nabrzeży marin, przystani, zatok … Ostatnio koordynator zapoznał się problemami śluzy Mieszczańskiej i jej możliwościami wykorzystania jej do celów żeglownych. Po tragedii jaka wydarzyła się w trakcie śluzowania kajakarzy, śluza praktycznie jest nieczynna, istnieje pilna potrzeba dostosowania jej do śluzowania większych jednostek pasażerskich i podniesienia bezpieczeństwa śluzowania kajaków, żaglówek i motorówek poprzez doposażenie jej w urządzenia cumownicze oraz drabinki do wyjścia z komory śluzowej. Kolejnym tematem, z którym zwrócił się do koordynatora inwestor tj. o poradę i informację o możliwości uzyskania pozwolenia na przycumowanie na fosie miejskiej barki – jako pływającego mieszkania do wynajęcia przez turystów. Padła jednocześnie propozycja uruchomienia małego tramwaju wodnego z napędem elektrycznym, kursującym po fosie, na odcinku od ulicy Traugutta do Placu Jana Pawła II. Kolejne tematy dotyczyły problematyki z wykorzystaniem zabytkowych urządzeń wodnych, udostępnienia do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych na akwenach; Osobowic I i II. Jest to bardzo szeroki zakres spraw związanych z rzekami we Wrocławiu, koordynator liczy na wsparcie i mądre rady od tak doświadczonej braci marynarskiej. Koordynator zapewnił nas, że będzie częstym gościem na naszych spotkaniach i bardzo mu się podobają: barka IRENA, dźwig WRÓBLIN oraz nasza perełka, jedyny w Polsce holownik parowy NADBOR. 

To już jest moja propozycja i chyba marzenie bardzo wielu marynarzy; musimy doprowadzić do remontu kotła i uruchomienia maszyny parowej tak aby holownik mógł samodzielnie odbywać rejsy po Odrze jako atrakcja Wrocławia!

Ad. II. Sprawozdanie z rejsu barki IRENA „Odrzańska Odyseja 2016” wraz dokumentacją zdjęciową z rejsu przedstawił Marek Prokopowicz. Rejs wzbudził bardzo duże zainteresowanie pomimo braku nagłośnienia w lokalnej prasie. Barkę odwiedziło około 7 tys. głównie młodzież. Szczegółowa relacja pisemna i dokumentacja zdjęciowa jest do zapoznania się w biuletynie „Prosto z pokładu” oraz na stronie internetowej FOMT. 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies