^Do góry
baner

EDUCATION IN INLAND NAVIGATION – EDINNA

 

EDINNA to sieć edukacyjna szkół żeglugi śródlądowej i instytutów szkoleniowych. Podczas konferencji Okrągłego Stołu Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie (CCNR) w Strasburgu w czerwcu 2008 r. dyrektorzy i kierownicy obecnych tam szkół i instytutów podpisali protokół ustaleń (MoU) w celu sformalizowania sieci szkolnictwa żeglugowego EDINNA. Organizacja EDINNA oficjalnie powstała w lutym 2009 roku jako Stowarzyszenie zgodnie z prawem holenderskim i zostało zarejestrowane w Izbie Handlowej w Rotterdamie z nazwą: EDINNA - Europejska Instytucja Edukacyjna dot. Transportu Śródlądowego. Stowarzyszenie EDINNA uznaje, że wszyscy członkowie korzystają z tego samego europejskiego systemu dróg wodnych, a załogi uzyskują kwalifikacje w różnych systemach edukacyjnych w Europie. Celem EDINNA jest nawiązanie bardziej zorganizowanej współpracy i ustanowienie zharmonizowanego systemu kształcenia, szkolenia i certyfikacji dla personelu żeglugi śródlądowej w celu zapewnienia wysokiej jakości kwalifikacji załóg pokładowych statków. Stowarzyszenie EDINNA współpracuje z Unią Europejską przy tworzeniu nowych dyrektyw o kwalifikacjach marynarza, bosmana, sternika i kapitana żeglugi śródlądowej. Stowarzyszenie EDINNA bierze także udział w różnych projektach unijnych, współpracuje z Unią Europejską przy tworzeniu nowych dyrektyw o  żegludze śródlądowej.

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne - 2019

Radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego oraz mokrego Dyngusa!
ŻYCZY KAPITUŁA BRACTWA MOKREGO POKŁADU

WROCŁAW – ROMANOWI KOŁAKOWSKIEMU

 „Wędrowny blask” - recital poświęcony wybitnemu artyście, reżyserowi i kompozytorowi: ROMANOWI KOŁAKOWSKIEMU

Odsłonięto tablicę upamiętniającą działalność artysty - Romana Kołakowskiego, która na zawsze już będzie przypominać wrocławianom o naszym Bardzie.

Czytaj więcej...

KAPITUŁA BMP SPRZECIWIA SIĘ ODWOŁANIU MINISTRA MARKA GRÓBARCZYKA

Odpowiadając na apel Waldemara Rybickiego - Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ Kapituła Bractwa Mokrego Pokładu jednogłośnie popiera stanowisko wniesienia sprzeciwu wobec wniosku odwołania Marka Gróbarczyka ze stanowiska Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej!

Uzasadnienie:

Za kadencji Ministra Marka Gróbarczyka podjęto działania, które dają szansę gospodarce wodnej i żegludze śródlądowej przywrócenia właściwej rangi w transporcie. Doprowadził do ratyfikacji Konwencji AGN przez Polskę. Zatrzymano odchodzenie polskiego transportu od żeglugi. Minister Marek Gróbarczyk propagując żeglugę śródlądową jako alternatywną gałąź transportu, która w  najmniejszym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne, zmienił błędnie obrany kierunek rozwoju transportu w Polsce. Jako pierwszy zauważył, że rzeki są zasobem o dużym potencjale ekonomicznym a jednocześnie cennym zasobem przyrodniczym. To właśnie z jego inicjatywy żegluga śródlądowa staje się realną alternatywą obsługi transportowej portów morskich obok kolei i samochodów. 

Nasze środowisko marynarzy śródlądowych docenia rolę i wkład wnoszony w przeprowadzaniu zmian w polityce w stosunku do żeglugi śródlądowej i uważa, że wniosek o odwołanie Ministra Marka Gróbarczyka nie ma uzasadnienia merytorycznego a jedynie jest próbą zakłócenia procesu modernizacji dróg wodnych  w Polsce i uniemożliwienia ponownego uruchomienia żeglugi śródlądowej. 

Kapituła w składzie: Zbigniew Priebe, Jerzy Onderko, Władysław Stypczyński, Janusz Fąfara, Wojciech Kato, Wiesław Tomaszewski, Stanisław Kwiecień, Tadeusz Sobiegraj i Władysław Wąsik

Czytaj więcej...

OCHRONA ŚRODOWISKA WODNEGO. Prawda o szkodliwości żeglugi!

 W Polsce ochrona środowiska i koncepcja zrównoważonego rozwoju ma rangę konstytucyjną, zgodnie z artykułem 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.:

  http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

 Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje Polskę do osiągnięcia dobrego stanu wód. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060

 W grudniu 2016 r. Sejm przyjął w ustawę o ratyfikacji Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym AGN, DzU 2017 nr 0 poz. 186.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies