^Do góry
baner

KAPITUŁA BMP SPRZECIWIA SIĘ ODWOŁANIU MINISTRA MARKA GRÓBARCZYKA

Odpowiadając na apel Waldemara Rybickiego - Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ Kapituła Bractwa Mokrego Pokładu jednogłośnie popiera stanowisko wniesienia sprzeciwu wobec wniosku odwołania Marka Gróbarczyka ze stanowiska Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej!

Uzasadnienie:

Za kadencji Ministra Marka Gróbarczyka podjęto działania, które dają szansę gospodarce wodnej i żegludze śródlądowej przywrócenia właściwej rangi w transporcie. Doprowadził do ratyfikacji Konwencji AGN przez Polskę. Zatrzymano odchodzenie polskiego transportu od żeglugi. Minister Marek Gróbarczyk propagując żeglugę śródlądową jako alternatywną gałąź transportu, która w  najmniejszym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne, zmienił błędnie obrany kierunek rozwoju transportu w Polsce. Jako pierwszy zauważył, że rzeki są zasobem o dużym potencjale ekonomicznym a jednocześnie cennym zasobem przyrodniczym. To właśnie z jego inicjatywy żegluga śródlądowa staje się realną alternatywą obsługi transportowej portów morskich obok kolei i samochodów. 

Nasze środowisko marynarzy śródlądowych docenia rolę i wkład wnoszony w przeprowadzaniu zmian w polityce w stosunku do żeglugi śródlądowej i uważa, że wniosek o odwołanie Ministra Marka Gróbarczyka nie ma uzasadnienia merytorycznego a jedynie jest próbą zakłócenia procesu modernizacji dróg wodnych  w Polsce i uniemożliwienia ponownego uruchomienia żeglugi śródlądowej. 

Kapituła w składzie: Zbigniew Priebe, Jerzy Onderko, Władysław Stypczyński, Janusz Fąfara, Wojciech Kato, Wiesław Tomaszewski, Stanisław Kwiecień, Tadeusz Sobiegraj i Władysław Wąsik

Czytaj więcej...

OCHRONA ŚRODOWISKA WODNEGO. Prawda o szkodliwości żeglugi!

 W Polsce ochrona środowiska i koncepcja zrównoważonego rozwoju ma rangę konstytucyjną, zgodnie z artykułem 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.:

  http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

 Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje Polskę do osiągnięcia dobrego stanu wód. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060

 W grudniu 2016 r. Sejm przyjął w ustawę o ratyfikacji Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym AGN, DzU 2017 nr 0 poz. 186.

Czytaj więcej...

WIOSENNY SPACER PO SZCZECINIE

Korzystając z pięknej wiosennej aury wypad rowerowy  nad Odrę zaowocował kilkoma fotkami:

Szczecińskie „dinozaury "dźwigi na dawnym nabrzeżu „Starówka "pełniące atrakcję dla turystów

Czytaj więcej...

Recital i tablica pamięci Romana Kołakowskiego

Roman Kołakowski zmarł w styczniu br. Po raz ostatni wręczał nagrody na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w ubiegłym roku, podczas 39. edycji wydarzenia, którego przez wiele lat był też szefem artystycznym. W niedawno zakończonym, jubileuszowym, 40. PPA nazwisko Kołakowskiego padało często – jego pamięci poświęcona była tegoroczna gala pt. „Koniec”. Teraz możemy znowu wspominać wrocławskiego barda. 12 kwietnia zapraszamy do Impartu na recital „Wędrowny blask”.

Czytaj więcej...

REPUBLIKA CZESKA MOŻE MIEĆ SWÓJ - NOWOCZESNY PORT MORSKI W HAMBURGU

 Zgodnie z traktatem wersalskim Czechosłowacja miała zagwarantowany dostęp do morza dzięki portowi w hamburskich lokalizacjach Moldauhafen i Saalehafen. Traktat wersalski dawał Czechosłowacji prawo wydzierżawienia terenu wolnocłowego także w porcie szczecińskim oraz umożliwiał pozyskanie taboru rzecznego, który po latach stanowił podstawę założenia odrzańskiej spółki żeglugi śródlądowej. Z uwagi na korzystne położenie początkowo duże zainteresowanie wzbudzał Szczecin, położony najbliżej w stosunku do jej przemysłowego zaplecza niż niemiecki Hamburg, włoski Triest czy Gdańsk i Gdynia. Powstało Czechosłowackie Towarzystwo Akcyjne Żeglugowe na Odrze [Československá Plavební Akciová Společnost Oderská – ČSPSO] – założone w 1924 r. z udziałem kapitału państwowego oraz kapitału Witkowickich Zakładów Górniczo-Hutniczego Towarzystwa Akcyjnego, później też z kapitałem firmy Bata (1927–1930), a od 1935 r. Czechosłowackiego Towarzystwa Akcyjnego Żegluga na Łabie. Armatorzy ci nie wykorzystali jednak w pełni szlaku odrzańskiego z uwagi na jego specyfikę jak: długa przerwa zimowa, częste i duże wahania wody w Odrze, mała głębokość tranzytowa podczas sezonu nawigacyjnego oraz przerwy w rejsach z powodu niskich lub wysokich stanów wód. Ekspansja handlowa Czechosłowacji skierowała się przede wszystkim na porty mórz: Północnego (głównie Hamburg) i Adriatyckiego (Triest i Rijeka).

FOTO: Právo

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies